بازار BPMS در ایران و انتخاب BPMS مناسب

بازار BPMS در ایران و انتخاب BPMS مناسب

webinarsaaa


برای بسیاری از سازمان ها این سوال پیش می اید که کدام BPMS را برای انجام مکانیزاسیون فرایندهایش انتخاب نماید. زیرا اولین اشتباه در خرید نرم افزارهای اینچنینی آخرین اشتباه است.

یا برای بسیاری از متخصصین که یادگیری کدام سیستم BPMS میتواند تاثیر بهتری در آینده شغلی اش داشته باشد و فرصت های بهتری برای استخدام


برخی از مهم ترین سرفصل های آموزشی این وبینار:

 • بررسی وضعیت BPMSدر جهان و ایران
 • قابلیت های یک نرم افزار BPMS مناسب
 • تفاوت سیستم های BPMS با سیستم های نسل قبلی و گردش کارها
 • با BPMS چه نرم افزارهایی نمیتوان تولید کرد؟
 • BPMS های User-friendly و Developer- friendly
 • پیش نیازهای خرید و استقرار BPMS
 • گزینه های پیش روی ما در انتخاب BPMS
 • چند نمونه شکست تلخ در پروژه های BPMS کشور
 • در عقد قرارداد با شرکت های فروشنده چه نکاتی را مدنظر قرار دهیم؟
 • و…

این وبینار زمانی برگزار خواهد شد که تعداد شرکت کنندگان به 15 نفر برسید.

زمان احتمالی برای برگزاری پنجشنبه سوم یا چهارم دی ماه بین ساعت های 11-12:30 به مدت 90 دقیقه خواهد بود.

نحوه ثبت نام:

 • واریز مبلغ به شماره کارت 5022291056440090 به نام اقای محمد رمضان خرقانی
 • ارسال عکس فیش واریز وجه به آی دی تلگرام

 @aliakbari_BPM

 • دعوت به گروه برگزاری وبینار در تلگرام
 • و سایر اطلاع رسانی ها در گروه تلگرام صورت خواهد گرفت.