وبینار مدیریت فرایند فشرده در 2 ساعت

وبینار مدیریت فرایند فشرده در 2 ساعت


وبینار مدیریت فرایند, مدیریت فرایند, آموزش مدیریت فرایند


دوستانی که به دلیل بعد مسافت امکان حضور در دوره های آموزش حضوری ما را ندارند میتوانند بصورت فشرده و در دو ساعت مدیریت فرایند را بصورت مجازی فرابگیرند.


هزینه شرکت در این وبینار ……………


سرفصل های آموزش این وبینار:  

 • سازمان فرایند گرا و وظیفه گرا و نحوه حرکت از سازمان وظیفه گرا به فرایندگرا
 • مدیریت فرایندها (BPM) و ضروت آن  چیست؟
 • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای كسب و كار
 • مدل زنجیره ارزش پورتر
 • مدل های مرجع فرآیندی ومعرفی چند مرجع و بررسی APQC
 • انواع روشهای مدلسازی فرآیند
 • استاندارد BPMN2 ،کاربرد ها و مقایسه آن با سایر روشهای مدلسازی فرآیند (IDEF0, IDEF3, Activity, EPC)
 • سطوح مدلسازی فرایند
 • معرفی انواع ابزار های مدلسازی فرایند شامل Visual Paradigm، System Architect،  Enterprise Architect و
 • جایگاه BPMS در چرخه BPM
 • وضعیت سازمان های بدون BPMS
 • ارزش افزوده ها و مزایای نرم افزار BPMS
 • تجربیات موفق پیاده سازی نرم افزار BPMS در ایران و جهان

زمان احتمالی ……………

نحوه ثبت نام:

 • واریز مبلغ به شماره کارت 5022291056440090 به نام اقای محمد رمضان خرقانی
 • ارسال عکس فیش واریز وجه به آی دی تلگرام

ShirinLotfinia@

 • دعوت به گروه تلگرام برگزاری وبینار
 • و سایر اطلاع رسانی ها در گروه تلگرام صورت خواهد گرفت.

 وبینار تحقق مدیریت فرایند (BPM) در سازمان های ایرانی