۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
برگزاری دوره آموزش BPMN2 در سازمان فرهنگی هنری شهرداری
دوره آموزش BPMN2, آموزش BPMN2

برگزاری دوره آموزش BPMN2 در سازمان فرهنگی هنری شهرداری

هدف از برگزاری این دوره آموزش BPMN2 در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به مدت 16 ساعت این بود که کارشناسان و متخصصان این سازمان قادر باشند با استاندارد BPMN2 فرایندهای وضعیت موجود سازمان را مدلسازی نموده که این فاز ابتدایی جهت حرکت به سمت سازمانی فرایندگرا باشد. البته در سال های قبل کارشناسان این سازمان اقدام به مدلسازی فرایندها و معماری سازمانی کرده بودند که به دلیل تغییرات مدیریتی پروژه های مذکور به نتایج دلخواه منجر نشده بود.

اهداف اصلی مدلسازي فرایندها مشتمل بر موارد زیر است:

 • هدف از مدلسازي فرآيندهاي كسب و كار در سازمان ايجاد يك تصوير از فرآيند است كه بتواند به درستي و مكفي فعالیتهای در حال انجام آنرا نمايش دهد.
 • بر اساس تعاريف، يك مدل هيچگاه نمی‌تواند بيانگر وضعيت واقعي فرآيند مورد مطالعه باشد، اما بر روي ايجاد تصويري مناسب از پارامترهاي فرآيند كه بتواند جهت پشتيباني امور تجزيه و تحليل از يك يا چند ديدگاه مختلف كاربرد داشته باشد، تمركز می‌کند.
 • در مديريت فرآيندهاي كسب و كار، مدل‌ها داراي كاربردهاي متفاوت و مختلفي هستند كه از جمله می‌توان به مديريت فرآيندهاي سازمان، تجزيه و تحليل عملكرد فرآيندها و تعريف و شناسايي تغييرات در سازمان اشاره نمود
 • برخي از مهم‌ترین دلايل جهت تهيه و ايجاد مدل‌های فرآيندي به شرح زير ارائه گرديده است.
 • به منظور مستندسازي شفاف وضعيت موجود و مطلوب فرآيندها
 • جهت استفاده به عنوان يك ابزار كمك آموزشي
 • جهت استفاده براي ارزيابي و مقايسه وضعيت موجود در قبال نیازمندی‌ها و وضعيت استاندارد
 • به منظور درك و تفهيم اين موضوع كه يك فرآيند چگونه در شرايط مختلف عمل می‌کند.
 •  جهت تعيين چگونگي عكس‌العمل يك فرآيند به تغييرات ناخواسته
 • به عنوان ابزار پايه جهت شناسايي فرصت‌های اساسي براي بهبود فرآيند
 • به منظور تعريف روش‌های جديد يا فرآيند جديد در مقابل فرآيند مدلسازي شده
 • به عنوان پايه‌اي براي ايجاد ارتباطات و بحث و بررسي فرآيند
 • به منظور تشريح نیازمندیهای جديد جهت يك عمليات كسب و كار

در این دوره یک فرایند نمونه با مشارکت کارشناسان و تحلیل گران این سازمان در نرم افزار Visual Paradigm تحلیل و مدلسازی شد.


جهت مشاهده سرفصل های آموزشی دوره مدلسازی فرایند با استاندارد BPMN  به این صفحه مراجعه نمایید.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .