۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
مدل زنجیره ارزش پورتر (Porter)
مدل زنجیره ارزش پورتر,Porter, پورتر,زنجيره ارزش فرایندها

مدل زنجیره ارزش پورتر (Porter)

در ادامه سلسله اموزش های مدیریت فرایند (BPM) در این مطلب مدل زنجیره ارزش پورتر (Porter) خدمت دوستان معرفی میگردد.

زنجيره ارزش ابزاري است كه به‌وسيله آن امكان برخورد سيستماتيك با تمام حوزه‌هاي كاري يك سازمان فراهم شده و با تجزيه و تحليل اين حوزه‌ها مي‌توان هر حوزه را در ارتباط با مزيت‌هاي رقابتي و عملكردي در كل سازمان ارزيابي كرد. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت به‌كارگيري مفهوم زنجيره ارزش منجر به شكل‌گيري نگاه يكپارچه به فعاليت‌ها و وظايف مختلف و به تبع آن منابع سازمان مي‌گردد. اين امر كمك مي‌نمايد كه منابع سازمان در جهت مزيت‌هاي سازمان مورد توجه و ارزيابي قرار گيرند.

اگرچه اين مدل در ابتدا براي بنگاه‌هاي توليدي ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته است ولي بر اساس نوع و چارچوب نگرش آن، قابليت استفاده در سازمان‌هاي غيرتوليدي و با ماموريت و اهداف متفاوت از جمله خدماتي را داشته و نوعي انسجام فکري و عملي را ايجاد مي‌كند. زنجيره ارزش حوزه‌هاي كاري يك سازمان را به دو گروه حوزه‌هاي كاري ماموريت‌هاي اصلي و حوزه‌هاي كاري ماموريت‌هاي پشتيباني تقسيم مي‌كند. هر كدام از اين دو گروه نيز به نوبه خود دسته‌بندي معيني دارند كه در تصویر زیر نشان داده شده ‌است. اين حوزه‌هاي كاري به تنهايي و در پيوند با يكديگر براي سازمان توليد ارزش اقتصادي مي‌نمايند. مجموعه اين حوزه‌هاي كاري، زنجيره ارزش سازمان را تشكيل مي‌دهند. در واقع ارزش‌هاي ايجاد شده در فعاليت‌ها و وظايف مختلف منجر به شكل‌گيري ارزش در كل سازمان مي‌گردد.

براساس مدل زنجيره ارزش پورتر، حوزه‌هاي كاري سازمان به دو یا سه دسته كلي تقسيم مي‌شوند:

حوزه‌هاي فرایندی ماموريت‌هاي اصلي

حوزه‌هاي كاري ماموريت‌هاي اصلي به آن دسته از حوزه‌هاي كاري زنجيره ارزش سازمان اتلاق مي‌گردد كه در جهت ماموريت و اهداف سازمان بوده و به­عنوان مثال در بنگاه‌هاي توليدي شامل ساخت فيزيكي كالا (توليد خدمت)، فروش (عرضه) و انتقال آن به مصرف‌كننده و نيز خدمات بعد از فروش (و ارائه خدمات) مي‌شوند. اين حوزه‌هاي كاري كه در واقع عمليات روزمره و جاري سازمان را شامل مي‌شوند خود به پنج دسته قابل تقسيم هستند:

 • تداركات ورودي (Inbound Logistics)
 • عمليات توليدي (Operations)
 • تداركات خروجي (Outbound Logistics)
 • بازاريابي و فروش (Marketing & Sales)
 • خدمات پس از فروش (Services)

حوزه‌هاي فرایندی ماموريت‌هاي پشتيباني

حوزه‌هاي كاري ماموريت‌هاي پشتيباني به آن دسته از حوزه‌هاي كاري زنجيره ارزش سازمان اتلاق مي‌گردد كه به نحوي حوزه‌هاي كاري ماموريت‌هاي اصلي سازمان را مورد پشتيباني و حمايت قرار مي‌دهند. اين حوزه‌هاي كاري خود به چهار دسته كلي تقسيم مي‌شوند:

 • کسب و کار زيربنايي بنگاه (Firm Infrastructure)
 • مديريت منابع انساني ((Human Resource Management
 • توسعه تكنولوژي (Technology Development)
 • تأمين (Procurement)

هر يك از حوزه‌هاي كاري ماموريت‌هاي پشتيباني، گاهي علاوه بر حوزه‌هاي كاري اصلي سازمان، ديگر حوزه‌هاي كاري پشتيباني را نيز مورد حمايت قرار مي‌دهند.

 • گفتني است براي رسيدن به زنجيره ارزش سازمان مراحل زير بايد طي شوند:
 • شناخت تفصيلي كسب و كار سازمان‌
 • تعيين حوزه‌هاي كسب و كار زنجيره ارزش براي سازمان بر اساس حوزه‌هاي كاركردي مدل پورتر
 • تهيه مدل سلسله مراتب فرايندي سازمان با توجه به فرايندهاي استخراج شده
 • تدوين مدل زنجيره ارزش سازمان

در شکل زیر یک نمونه مدل زنجیره ارزش پورتر مشاهده مینمایید.

مدل زنجیره ارزش پورتر (Porter)

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .