۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
معرفی انواع نمودارها در نرم افزار System Architect در ديد راهبردي (Strategic View)

ديد راهبردي در سازمان را مي‌توان بالاترين سطح سازماني دانست. اين ديدگاه، استراتژي‌هاي سطح بالاي سازمان را مشخص مي‌نمايد و کمتر نرم‌افزاري وجود دارد که بتواند در اين ديدگاه مدل و يا راه‌حلي ارائه دهد. در واقع، ديد راهبردي همان سطر اول چارچوب زکمن است که گامي مفهومي در درک و شناخت حرفه است. در اين سطح، نرم‌افزار SA چهار مدل مختلف را ارائه مي‌دهند که مي‌توانند مورد استفاده قرار گيرند.


نمودار مفهوم حرفه (Business Concept Diagram):

هدف اين نمودار، نمايش سطح بالايي براي فرآيندهاي حرفه است. اين نمودار، نسبت به ديگر نمودارها رسميت کمتري دارد و اغلب مورد استفاده مديران سطح بالا و افرادي که با حرفه سازمان سروکار دارند، قرار مي‌گيرد. با توجه به اينکه، نرم‌افزار SA قابليت افزودن تصاوير و اشياء دلخواه در مدل‌ها را فراهم مي‌آورد، اين نمودار مي‌توان به صورت دلخواه و با توجه به ديد طراح آن، رسم شود. علاوه بر اين با استفاده از Matrix Editor مي‌توان فرآيندها، کاربردها و داده‌ها را به اين اشياء نگاشت نمود. شکل زیر نمونه‌اي از اين نمودار را نشان مي‌دهد.

نمودار مفهوم حرفه


نمودار رهبري سازمان (Enterprise Direction Diagram):

اين نمودار براي مدلسازي چشم‌انداز، مقصود و اهداف سازمان، ماموريت‌هاي مرتبط، استراتژي و تاکتيک‌هاي آن بکار برده مي‌شود. همچنين اين نمودار توانايي مدلسازي قوانين حرفه و سياست‌هايي که استراتژي‌ها و تاکتيک‌هاي حرفه را تحت تاثير قرار مي‌دهند را نيز دارد. بطور کلي اين نمودار به ذينفعان سازمان کمک مي‌کند تا به دو سوال ذيل جواب دهند:

  • چه چيزي براي انجام کارهايي که سازمان شما مي‌خواهد انجام دهد، مورد نياز است؟
  • چرا هر يک از عناصر حرفه وجود دارند؟

نرم‌افزار SA به شما اجازه مي‌دهد تا عناصر ذيل را در اين نمودار بکار گيريد:

  • واحد سازماني
  • مفاهيم پاياني (Ends Concepts): چشم‌انداز، اهداف و مقصود سازمان
  • مفاهيم ابزاري (Means Concepts): ماموريت، استراتژي و تاکتيک
  • عناصر راهبري (Elements of Guidance): سياست‌ها و قوانين حرفه

شکل زیر نمونه‌اي از نمودار رهبري حرفه را نشان مي‌دهد. در واقع ايده تئوري اين نمودار، از کاري که توسط Business Rules Group انجام شده و تحت مقاله « Organizing Business Plans, The Standard Model for Business Rule Motivation » ارائه شده است، اقتباس شده است.

نمودار رهبري حرفه

تعريف پروفايل حرفه (Business Profile Definition):

پروفايل حرفه، شامل تعاريفي است که خلاصه‌اي از خصوصيات حرفه را ارائه مي‌دهد و کمک مي‌کند تا نواحي بهبود حرفه شناسايي شوند. به عبارت بهتر، اين پروفايل تعاريف صريح و روشني از حرفه و بخش‌هاي مختلف آن ايجاد مي‌نمايد. پروفايل شامل خصوصياتي چون: پروفايل بخشي (Segment) از حرفه، طبقه‌بندي‌ها، محصولات و خدمات پروفايل، حاميان پروفايل، رقباي پروفايل و خلاصه‌اي از اجبارهاي حرفه است.


نمودار ارتباط ذينفعان (Stakeholder Relationship Diagram):

هدف از اين نمودار نمايش ارتباط واحدهاي سازماني و ذينفعان کليدي (دسته‌اي از ذينفعان) در سازمان است. نرم‌افزار SA اين قابليت را فراهم مي‌آورد که زير نوعي از هر نوع ذينفع ايجاد شود و ارتباط بين آنها نمايش داده شود. در هنگام ايجاد اين نمودار، هر يک از انواع ذينفعان موجود در سازمان تعريف مي‌شوند که اين تعاريف در فرهنگ لغات SA ذخيره شده و مي‌توانند به عنوان يک سمبل در اين نمودار مورد استفاده قرار گيرند. بخشي مهمي از ايده اين نمودار از کتاب « Business Process Management: Profiting from Process» توسط Roger Burlton گرفته شده است. با طبقه‌بندي ارتباط ذينفعان، درک روشني از ذينفعان موجود در سازمان، ارتباط ذينفعان با واحدهاي سازماني و طبقه‌بندي انواع مختلف ذينفعان بدست مي‌آيد.


نمودار نگاشت راهبردها (Strategy Map Diagram):

اين نمودار که با استفاده از Balanced Scorecard ايجاد مي‌شود شامل نگاشت مقاصد حرفه به چشم‌انداز است. Balanced Scorecard ابزاري است که به مدير اجازه مي‌دهد تا کارايي حرفه را براي دستيابي به اهداف برقرار شده در سطوح مختلف سازمان اندازه‌گيري و کنترل نمايد. نرم‌افزار SA با فراهم آوردن قابليت Balanced Scorecard در فرآيندهاي حرفه، امکان استفاده از آن براي ايجاد نمودار نگاشت را ميسر مي‌سازد.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .