۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
معرفی انواع نمودارها در نرم افزار System Architect در ديد مدلسازی فرایند

در این مقاله سعی داریم به معرفی انواع نمودارها در نرم افزار System Architect بپردازیم.

در بين انواع مدل‌هايي که در سازمان مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مدلسازي حرفه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. براي مدلسازي فرآيندهاي حرفه سازمان، نرم‌افزار SA انواع مختلفي از مدل‌ها را فراهم مي‌آورد. در حال حاضر، جديدترين روش مدلسازي فرآيندهاي حرفه استفاده از نمادگذاري BPMN است که SA توانايي مدلسازي آن را در محيط خود فراهم آورده است. 

نمودار فرآيند BPMN: نماد مدلسازي فرآيندهاي حرفه (BPMN) استانداردی است که توسط BPMI.org فراهم شده است. هدف اصلي اين استاندارد فراهم نمودن مدل‌هايي است که براحتي توسط تمام کاربران حرفه درک شود. هدف ديگري که اين استاندارد دنبال مي‌کند استفاده از زبان‌هاي حامي XML مانند BPEL4WS و BPML در مدلسازي است. عناصر اين مدل بسيار ساده هستند وتوانايي مدلسازي و نمايش عملکرد حرفه را بطور کامل دارند. نرم‌افزار SA اين قابليت را دارد که فرآيندهاي موجود در اين نمودار را به عناصر ديگر نظير مکان، کاربرد، داده، وظايف و غيره نگاشت نمايد. شکل زیر نمونه‌اي از نمودار BPMN را نشان مي‌دهد.

bpmn

نمودار BPMN


نمودار Process Chart و Process Map:

يکي از روش‌هاي متداول و شناخته شده مدلسازي حرفه استفاده از Process chart است. نمودار Process Chart به همراه نمودارهاي Process Map، Process Thread،Process Hierarchy ، Function Hierarch و Relationship Map مجموعه کاملي از نمودارهاي فرآيندي را فراهم مي‌آورند. نمودار Process Chart از عناصر رويداد، فرآيند و نتيجه تشکيل شده است و به خاطر همين سادگي بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

process

نمودار Process Chart

process1                                                                         نمودار تجزيه فرآيند (Process Decomposition)

هر Process Thread مجموعه‌اي از فعاليت‌ها است که سازمان انجام مي‌دهد تا به يک رويداد مشخص پاسخ دهد. در هر Process Thread مجموعه‌اي از فرآيندهاي حرفه ابتدايي وجود دارند. از طرفي، هر Process Thread توسط يک يا چند نمودار Process Chart نشان داده مي‌شود. در واقع، Process Chart را مي‌توان نشان‌دهندة زنجيره ارزش فرآيند ناميد. نمودار تجزيه فرآيندي (Process Decomposition) سلسله مراتبي از Process Thread ها و فرآيندهاي حرفه ابتدايي متعلق به آنها را نشان مي‌دهد. ارتباط بين تعاريف مختلفي که در نمودارها وجود دارد، توسط Process Map نمايش داده مي‌شود.

function

 نمودار تجزيه وظايف (Function Decomposition)


نمودارهاي جريان فرآيند IDEF3:

متدولوژي IDEF يکي از شناخته‌شده‌ترين و قديمي‌ترين روش‌هاي مدلسازي فرآيند است که در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. نمودار IDEF3 نشان مي‌دهد که سيستم چه کاري را انجام مي‌دهد. نرم‌افزار SA علاوه بر IDEF3 قادر است تا نمودار IDEF0 را نيز نمايش دهد. اين نمودار براي نمايش وظايف سيستم يا حرفه و اطلاعات و موضوعاتي که با آن وظايف ارتباط دارند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

idef

نمودارهاي جريان فرآيند IDEF3

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .