۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
25 شاخص تحلیل فرایند
تحلیل فرایند, گلوگاه فرایند, مدلسازی و اجرای فرایندها

25 شاخص تحلیل فرایند

پس از مدلسازی و اجرای فرایندها در سازمان توجه به شاخص های زیر میتواند فرایندهای سازمان خود را تحلیل کنید.

 1. مشكلات خروجي‌‌هاي فعاليت‌ها/فرايندها و عوامل ايجادكننده‌ي آن
 2. فقدان/كمبود/عدم دسترسي به مستندات مورد نياز انجام فرايند (Business Rules) (اعم از مستندات قانوني، حقوقي، دستورالعمل‌ها و …)
 3. وجود تداخل در درون فرايند
 4. وجود پاس‌كاري‌ها ـHand offs- در فرايند
 5. توليد تکراري اطلاعات مورد نياز فرايند در درون فرايند يا توسط دو يا چند فرايند در سازمان
 6. عدم دسترسي به‌موقع به اطلاعات مورد نياز اجراي فرايند
 7. ميزان تطابق نحوه انجام کار و گردش کار فرآيند با اهداف تعيين‌شده براي فرآيند
 8. وجود امكان تغيير فرآيند براي پوشش بهتر اهداف فرآيند
 9. بهره‌برداري مناسب از امکانات موجود براي دسترسي به اهداف
 10. وجود امكان انجام حداقل دو فعاليت‌ يك فرايند به‌صورت موازي
 11. وجود چرخه‌هاي غيرضروري در روند انجام کار
 12. وجود امكان كاستن از پيچيدگي‌هاي فرآيند
 13. وجود گلوگاه در فرآيند كه باعث افزايش زمان انجام بخشي يا كل فرآيند مي‌شود
 14. تغيير در نحوه‌ي انجام فعاليت‌ها كه مي‌تواند به حذف بخشي از يا کل فرآيند منجر شود
 15. وجود امكان حذف برخي از مراحل فرآيند بدون اين‌كه در خروجي کار خللي ايجاد شود
 16. وجود امكان كسب اطلاعات و نتايج حاصل از اين فرآيند از ساير منابع
 17. وجود امكان بهبود در فرايند با ايجاد تغيير در توالي انجام کارها
 18. وجود امكان يا ضرورت افزودن مرحله جديدي به فرآيند براي ايجاد ارزش بيش‌تر براي مشتري
 19. وجود امكان استفاده از تکنولوژي براي افزايش سرعت انجام کار و ايجاد ارزش بيش‌تر
 20. وجود امكان استفاده تکنولوژي براي رفع شکاف‌هاي اطلاعاتي ميان بخش‌هاي مختلف سازمان
 21. وجود امكان تفويض برخي از مراحل انجام فرايند براي ايجاد سهولت جريان کار و کاهش پيچيدگي‌ها
 22. وجود امكان استانداردسازي تمام يا بخشي از مراحل انجام فرايند
 23. وجود نقاط بازرسي‌، رسيدگي و تأييد بيش از حد لازم در فرايند و امكان كاهش آن‌ها
 24. وجود زمينه رفع مشكلات فرايند با بهبود تعامل ميان بخش‌هاي مختلف سازمان
 25. وجود امكان تفويض اختيار انجام برخي از بخش‌هاي فرايند به مشتري

نکته مهم: مکانیزه کردن فرایندها برخی از مهم ترین موارد و مشکلات بالقوه اشاره شده در بالا را حل میکند.


امکان دارد مطالعه این مطالب نیز برای شما جالب باشد:

نحوه شناسایی و بهینه‌سازی فرایندهای کلیدی

لزوم بکارگیری شناسنامه فرایند در پروژه ها

اثر بخشی فرایندها

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .