عضویت در کانال مدیریت فرایند
موقعیت شغلی
شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
کارشناس توسعه فرایندهای سازمانی
اعتبار سنجی حافظ سامان ایرانیان
تهران
کارشناس سیستمها و روشها
فن نیرو
تهران
کارشناس سیستم ها و فرایندها
موسسه محک
تهران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .