عضویت در کانال مدیریت فرایند

لطفا کمی فرصت بگذارید نظرات شرکت کنندگان در مورد دوره آموزشی و نحوه تدریس مهندس رمضانی را بشنوید. به دلیل اینکه بحث از حوصله خارج نشود، به ارائه چند نظر اکتفا میشود.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .