۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
اشتباهات مدلسازی بی پی ا م ان, اشتباهات مدلسازی BPMN

اشتباهات مدلسازی بی پی ا م ان در رابطه با SwimLane ها در ادبیات  BPMN، یک SwimLane عناصر اصلی گروه بندی شده BPMN را – هم در pool و هم در Lane – نمایش می دهد.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .