۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
الگوهای تخصیص فعالیت در BPMS, سیستم BPMS

الگوهای تخصیص فعالیت در سیستم های BPMS انتخاب شركت كنندگان فرآیند برای فعالیت ها در فرآیند كسب و كار می تواند با الگوهای تخصیص فعالیت طبقه بندی شود. مجموعه ای غنی از الگوهای تخصیص به تازگی معرفی شده است، در این قسمت، مناسب ترین الگوهای مورد بحث است.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .