۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
BPM برای کسب وکارهای کوچک

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) برای کسب وکارهای کوچک: آیا واقعا ضروری است؟ آیا چیزی هست که بتواند صاحب یک کسب و کار کوچک را به اندازه ی خسارت ها، تاخیرها و ارتباطات نادرست درباره ی تیم خود و توانایی آنها برای کار، عصبی و ناامید کند؟ که همه ی موارد فوق موجب نارضایتی […]

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .