۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱

برای درک اینکه ترسیم نقشه فرآیند چیست و تکنیک های مورد استفاده برای ترسیم نقشه فرآیند چه مواردی هستند، باید درکی از تعریف فرآیند داشته باشیم. یک فرآیند، دنباله ای از کارها یا فعالیت ها می باشد که وقتی به انجام برسند، ورودی ها را به نتیجه ای با ارزش افزوده تبدیل می کنند. اجرای […]

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .