۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
مشخصات فرایند, هدف فرایند

مشخصات فرایند چیست؟ در بسیاری از مستندات و کتاب ها تعاریف گوناگونی از فرایند وجود دارد ولی فرایند دارای مشخصات و ویژگی هایی است که معمولاً در تعاریف ارائه شده همه آنها پوشش داده نمیشوند. در این مطلب انواع مشخصات فرایند که از اهمیت خاصی برخوردارند ولی معمولاً به آنها پرداخته نمیشود را ارائه کرده ایم.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .