۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
موفقيت در مديريت فرآيندها, مديريت فرآيندها

موفقيت در مديريت فرآيندها در تحقيقي كه توسط واسانا، علي بابايي و اقدسي پيرامون شناسايي عوامل موفقيت در پياده سازي سيستم مديريت فرآيند كسب و كار صورت گرفته چارچوب عوامل موفقيت مديريت فرآيند كسب و كار ارائه شده است. در اين مقاله سعي بر آن شده است تا علاوه بر عوامل موفقيت، براي هر عامل […]

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .