عضویت در کانال مدیریت فرایند
نظر خانم کاظمی دانشجوی ارشد صنایع دانشگاه تهران در مورد دوره مدیریت فرایند
دوره مدیریت فرایند

نظر خانم کاظمی، کارشناس ارشد رشته مهندسی صنایع در دانشگاه تهران و فعال در حوزه مدیریت فرایند ها درمورد کیفیت برگزاری دوره آموزشی مدیریت فرایند آذر ماه ۹۶ توسط مهندس رمضانی، به صورت پادکست قرار داده شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .