عضویت در کانال مدیریت فرایند
روش FOCUS PDCA- بخش سوم
روش FOCUS PDCA

مرحله Select

در این‌ مرحله‌ علل‌ اصلی‌ از بین‌ علل‌ فهرست‌ شده‌ در نمودار علت‌ و معلول‌ به‌ کمک‌ روش‌های‌ تصمیم‌گیری‌ گروهی‌ (روش‌ گروه‌ اسمی‌) مشخص‌ شده‌ و سپس‌ راه‌ حل‌های‌ احتمالی‌ برای‌ برطرف‌ نمودن علل ممکن با روش بارش افکار تعیین شده و ۴-۵ راه حل موثر از بین آن‌ها انتخاب می‌شوند. سپس‌ با تعیین‌ معیارها و مقیاس‌ امتیازدهی‌ با استفاده‌ از جدول‌ اولویت‌بندی‌، نسبت‌ به‌ انتخاب‌ راه‌حل‌های‌ دارای ‌اولویت‌ اقدام‌ می‌گردد.

مرحله Plan

در این‌ مرحله‌، فعالیت‌های‌ لازم‌ برای‌ اجرای‌ راه‌ حل‌ انتخاب‌ شده‌ با روش‌ بارش‌ افکار، فهرست‌ شده‌ و پس‌ از تعیین‌ توالی‌ آن‌ها، برنامه‌ی اجرایی‌ نوشته‌ و در آن‌ افراد مسؤول‌ فعالیت‌ها و زمان‌ و مکان‌ اجرای ‌آن‌ها مشخص‌ می‌شود.

مرحله Do

در این‌ مرحله،‌ برنامه‌ی اجرایی‌ به‌ مورد اجرا گذاشته‌ می‌شود و به دنبال‌ اجرا و یا در جریان‌ آن، داده‌های‌ مورد نیاز جمع‌آوری‌ می‌شود.

مرحله Check

در این‌ مرحله،‌ داده‌های‌ جمع‌آوری‌شده‌ در مرحله‌ی اجرا، در نمودار جریان‌ داده‌ نشان داده شده و نتایج‌ حاصل از آن با نتایج‌ قبل‌ از ارتقاء مقایسه‌ می‌شود.

مرحله Act

در این‌ مرحله‌، با توجه‌ به‌ نتایج‌ به‌دست‌ آمده‌، نسبت‌ به‌ تثبیت‌ فرایند (در صورت‌ ارتقا) یا بررسی‌ و تجدید نظر در مراحل‌ انجام‌ گرفته‌ (در صورت‌ عدم‌ ارتقاء) اقدام‌ مناسب‌ صورت می‌گیرد.

PDCA FOCUS در عمل

FOCUS PDCA می‌تواند به‌عنوان مدخل و تسهیل‌گر ورود به دنیای مدیریت جامع کیفیت، در سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد. البته باید توجه نمود که آنچه باعث موفقیت و تداوم ارتقای مستمر فرآیندها خواهد شد، حرکت‌های توفنده و گسترده در تمام سطوح سازمان (سازمان فراگیر) و رخنه در تمام ابعاد سازمانی و هماهنگ کردن تئوری و عمل، به‌ویژه در نزد مدیران خواهد بود که آنان را قادر می‌سازد با کاهش مستمر شکاف بین خود و کارکنان، کارکنان را در بروز و شکوفایی خلاقیت و توانایی‌های بالقوه‌شان یاری نمایند. در دنیای معاصر، کسانی که نسیم تغییر را احساس نکنند، توفان بعد از تغییر آن‌ها را با خود خواهد برد، ولی می‌توان با احساس نسیم و اجازه ورود آن به ذهن و دل خویش، از فرصت به‌دست آمده برای دستیابی به بزرگترین کامیابی‌ها و موفقیت‌ها استفاده نمود. در حرکت به سوی کیفیت، آنچه مهم است هر روز بهتر از دیروز بودن است و نباید منتظر نوآوری در سطح اندک بین اندیشمندان جامعه بود. آنچه باید انجام شود رسوخ فرهنگ ارتقاء در بین تمام لایه‌های سازمان بوده تا ارتقاهای کوچک ولی مستمر بتوانند سازمان را به طرف آینده درخشان رهنمون سازند و این تحقق نمی‌یابد مگر با آموزش، کار تیمی، انتقال تجربیات، خودآموزی، مشارکت فعال و حرکت یکپارچه به سوی ارتقای مستمر در سرتاسر سازمان.

FOCUS PDCA با توجه به اصول و مفاهیم نهفته در آن، همچون انجام ارتقاء توسط صاحبان فرآیند، توجه به حیطه نفوذ، پیش‌بینی آینده، نگرش سیستمیک، پژوهش کاربردی، گسترش راحت و آسان، می‌تواند بستر مناسبی را برای پیاده کردن اصول مدیریت جامع کیفیت آماده سازد. باید آموزش‌‌های مستمر همه توانا می‌شوند و البته، تحول در مدیریت، مشارکت همگان را می‌طلبد.

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .