عضویت در کانال مدیریت فرایند
آموزش الزامات در تحلیل کسب و کار با یک مثال واقعی
این ویدیو بخشی از دوره تحلیل کسب و کار با تدریس مهندس رمضانی می باشد که به بحث الزامات پرداخته می شود و یک مثال واقعی هم بیان می شود
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .