عضویت در کانال مدیریت فرایند
پادکست: یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند (بخش یک)
پادکست مدیریت فرایند

 

یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند (بخش اول)

در این بخش یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند در کشور را تشریح و راه حل مربوطه را ارائه می کنیم. در مورد مزیت های مدیریت فرایند همه به یک اتفاق نظر رسیده اند و سازمانها باید مدیریت فرایند را انجام دهند. همه سازمانهای خوب دنیا نیز همین راه را می روند. مدیریت فرایند مزیت های زیادی برای سازمان ها دارد از جمله: افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها،شفافیت و سرعت انجام کارها و بسیاری از مزایای دیگر.

 

اما زمانی می توانیم به این مزیتها برسیم که چرخه مدیریت فرایند را به صورت کامل طی کرده باشیم. چرخه مدیریت فرایند براساس انواع متدولوژی ها متفاوت است منتها فازهای اصلی که در همه متدولوژی ها و چارچوبها مشترک است عبارتند از: مدلسازی، پیاده سازی و اجرا، پایش و بهبود

 

اما در بسیاری از پروژه هایی که در کشور ما انجام می شود از جنس مدیریت فرایند، مهندسی مجدد فرایند، بهبود فرایند و پروژه های مشابه وارد فاز اجرا نمی شوند. هزینه های زیادی انجام می شود ولی فقط یکسری مستند تهیه می شود که سازمان نمی تواند از این مستندات به نحوه احسنت استفاده کند.

 

البته که ذات مستندسازی و مدلسازی فرایندها برای سازمانها واجد ارزش هست اما مزیت های کلیدی مدیریت فرایند زمانی حاصل می شود که ما چرخه مدیریت فرایند را کامل طی کرده باشیم و بتوانیم وارد فاز اجرای فرایند بشویم. این نکته به این معنا نیست که فرایندها در سازمان اجرا نمی شوند بلکه به این معناست که کند اجرا می شوند، پرهزینه اجرا می شوند و شرایط مختلفی که در سازمانهای مختلف مشاهده می نمایید.

 

متن کامل این قسمت را می توانید در پادکست فوق گوش کنید.

  یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند (بخش اول) در این بخش یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند در کشور را تشریح و راه حل مربوطه را ارائه می کنیم. در مورد مزیت های مدیریت فرایند همه به یک اتفاق نظر رسیده اند و سازمانها باید مدیریت فرایند را انجام دهند. همه سازمانهای […]

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .