عضویت در کانال مدیریت فرایند
پادکست: یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند (بخش دوم)
پادکست مدیریت فرایند

یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند (بخش دوم)

موضوع این پادکست نیز یکی دیگر از مشکلات پروژه های فرایند در کشور ما هست. یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد پروژه های مدیریت فرایند می توانیم مطرح کنیم  نگاه پروژه ای داشتن به این مسئله است. اصولا مدیریت فرایند یک پروسس است یعنی نقطه آغاز و نقطه پایان ندارد چون فرایند یک موجود زنده است یک روز باید ایجاد شود که در مورد نحوه ایجاد فرایندهای جدید در مطالب بعدی صحبت خواهیم کرد، یک روز باید حذف بشود یعنی فرایندهایی که دیگر در راستای استراتژی های ما نیستند بقولی فرایندهای غیر اثربخش هستند را باید حذف بکنیم و اصولا فرایندها به مدیریت تغییرات و نگهداری نیاز دارند.

یکی از اقداماتی که برای این موضوع می توانیم در نظر بگیریم تشکیل واحد مدیریت فرایند در سازمانهای است مانند واحد کنترل پروژه یا PMO  که در خیلی از سازمان ها تشکیل شده است ما هم باید واحد مدیریت فرایند ایجاد کنیم. چه بسا واحدهایی هستند که متولی انجام مدیریت فرایند در سازمان هستند. ولی چه خوب است که اگر می توانیم این واحدها را تغییر نام دهیم. مثلا واحد تعالی سازمان را تبدیل به واحد مدیریت فرایند کنیم. این مسئله از نظر بعد روانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

متن کامل این قسمت را می توانید در پادکست فوق گوش دهید.

یکی از مشکلات پروژه های مدیریت فرایند (بخش دوم) موضوع این پادکست نیز یکی دیگر از مشکلات پروژه های فرایند در کشور ما هست. یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد پروژه های مدیریت فرایند می توانیم مطرح کنیم  نگاه پروژه ای داشتن به این مسئله است. اصولا مدیریت فرایند یک پروسس است یعنی نقطه […]

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .