عضویت در کانال مدیریت فرایند
کتاب آموزش فشرده و کاربردی مدلسازی فرایند و استاندارد BPMN
bpmn

تالیفی بودن این کتاب و متن ساده و روان آن باعث میشود خواننده بتواند به راحتی نسبت به مطالب بیان شده به درک مناسبی دست پیدا کند.

 

به عنوان یک مدلساز فرایند آیا میدانید

 

پیش و پس از جلسه مصاحبه چه کارهایی باید انجام دهید؟

چگونه جلسات مدلسازی فرایند را مدیریت کرده و پیش ببرید؟

برای مدلسازی فرایند باید به سراغ چه افرادی از سازمان برویم؟

فرایندها را درچه سطحی مدل کنید تا قبل از پیاده سازی نیاز به بازنگری در مدل ها وجود نداشته باشد؟

از چه طریقی میتوانید با سرعت ۱۰ برابر فرایندهای سازمان خود را مدل کنید؟

چه نکاتی را رعایت کنید تا ProcessMap کلی فرایندها را استخراج کنید؟

 

پاسخ همه این سئوالات و ده ها سئوال دیگر را در این کتاب میتوانید بخوانید


در ادامه فهرست مطالب کتاب را مشاهده خواهید کرد.

مقدمه

۱- چرخه مدیریت فرایند

Process Identification

Process Discovery

process analysis

process implementation

process monitoring and controlling


۲- مدلسازی فرایند

۳-انوع استانداردهای مدلسازی فرایند

۳-۱ IDEF

۳-۲ Flow Charting

۳-۳ Swim Lanes

۳-۴ Event Process Chain: EPC

۳-۵ Process Chart

۳-۶ Business Process Model and Notation


۴-نمادهای اصلی مورد کاربرد در استاندارد BPMN

۴-۱ خطوط شناوری یا مسیرهای جریان (Swim lanes)

۴-۲ مصنوعات (Artifacts)

۴-۳ اشیاء ارتباط دهنده (Connecting Objects)

۴-۴ اشیاء جریان (Flow Objects)


۵- دروازه ها

۵-۱ دروازه انحصاری (Exclusive gateway)

۵-۲ دروازه موازی (Parallel gateway)

۵-۳ دروازه جامع یا مشمول (Inclusive gateway)

۵-۴ دروازه پیچیده یا مجتمع یا مرکب (Complex gateway)

۵-۵ دروازه مبتنی بر رویداد (Event based gateway)


۶- فعالیت ها

۶-۱ انواع Task ها

۶-۲ انواع Sub-process ها

۷- رخدادها

۷-۱ رخدادهای آغازین

۷-۲ رخدادهای میانی

۷-۳ رخدادهای پایانی

۸-چند تمرین

سخن آخر


آموزش BPMN

 

مهم: در فصل ۲ این کتاب در خصوص جلسه مصاحبه ۱۵ اقدام بسیار مهم ارائه شده است که کلیه مدلسازان فرایند باید نسبت به آنها تسلط داشته و رعایت کنند.

با توجه به تعداد بالای فرایندهای سازمان و زمانبر بودن مصاحبه یک روش جایگزین برای مصاحبه ارائه شده است که از آن طریق می توان فرایندهای سازمان را در زمان بسیار کوتاه تری مدلسازی نمود.

 

همچنین نمادهای مربوط به استاندارد BPMN2 به سادگی در این کتاب تشریح شده اند.


این کتاب از ۸ فصل اصلی تشکیل شده است و در حدود ۱۴۰ صفحه می باشد و بصورت الکترونیکی عرضه می گردد.


       

برای خرید آنلاین کلیک کنید:


شما با خرید این کتاب، فقط حق استفاده از آن را دارید.

 

دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .