عضویت در کانال مدیریت فرایند
۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری- بخش اول
نرم افزار اتوماسیون اداری ارزان

در نظر داریم به حداقل ۲۰ دلیل منطقی که نرم افزار اتوماسیون اداری برای سازمان ها و شرکت های متوسط و کوچک مناسب نیست اشاره کنیم. لطفا مطالب را خوانده و با قدرت ادراک خود، تحلیل و قضاوت کنید.

 

شرکت های متوسط و کوچک، به اتوماسیون اداری نه بگویید.


مقدمه

در نظر داریم طی نکات مختلف به بیان ده ها دلیل فنی و منطقی در این خصوص بپردازیم که چرا سازمان ها و شرکت های با ابعاد کوچک و حتی متوسط نباید از اتوماسیون اداری استفاده کنند.

در بیان این نکات هیچ غرضی وجود ندارد. تنها اصلاح یک روند ناصحیح در کشور مدنظر است. 

 

در این میان از گروه هایی که صرفاً به دنبال افزایش فروش و سود خود هستند، حرف های زیادی شنیده و خواهیم شنید منتها به عنوان متخصص تنها به دنبال انجام رسالت فنی مان هستیم. تهیه اتوماسیون اداری توسط شرکت ها هیچ نفع و ضرر مادی برای ما نخواهد داشت. 

 

شما نیز به عنوان یک متخصص و با قدرت ادراک خود این دلایل را خوانده، تحلیل و قضاوت کنید.


نکته ۲

 

مقدمه ۲

سازمان های کشور ما به زعم خود سال است که از فناوری اطلاعات و نرم افزارهای اتوماسیون اداری استفاده میکنند.

و مگر نه اینکه فناوری اطلاعات و نرم افزارهای سازمانی نقش توانمند ساز دارد.

پس چرا سازمان های ما توانمند نشده اند؟

 

آیا واقعاً نرم افزار اتوماسیون اداری میتواند سازمان ها را توانمند سازد؟

آیا وقت آن نشده است که سازمان های کشور ما تغییر رویکرد دهند؟

شاید راه را اشتباه رفته ایم!

در نظر داشته باشید که در یک سازمان بزرگ به هرحال مکاتبات اعم داخلی، وارده و صادره اجتناب ناپذیر است ولی چرا باید این مکاتبات مبنای انجام اکثر کارها باشد؟

 


نکته ۳

 

مقدمه ۳

متاسفانه مشاهده میشود برخی برای منفعت بیشتر و با توجه به اشباع شدن بازار اتوماسیون اداری در سازمان های بزرگ کشور، به دنبال ترویج و پمپاژ این ابزار به شرکت های کوچک و متوسط هستند.

 

آیا نرم افزارهای اتوماسیون اداری تاثیرات قابل توجهی در سازمان های بزرگ داشته اند که میخواهیم آنها را به سازمان ها و شرکت های متوسط و کوچک تعمیم دهیم؟

 

حرف هایی که در این سلسله مطالب خواهیم زد جدید هستند و پذیرش هر صحبت جدیدی به دلیل ایجاد تغییر در ذهنیت ما، در نگاه اول با مقاومت همراه خواهد بود ولی لطفاً کمی تامل کنیم!


نکته ۴

 

مقدمه ۴

ما موافق حذف یا جایگزینی نرم افزارهای اتوماسیون اداری در سازمان های بزرگ نیستیم بلکه مخالف این هستیم که این نرم افزارها به عنوان یکی از نرم افزارهای محوری در سازمان ها باشند. یا هر شرکت و بنگاه اقتصادی یک نرم افزار اتوماسیون اداری یا همان گردش مکاتبات داشته باشد.

 

قطعاً وجود نرم افزارهای اتوماسیون اداری در سازمان های خیلی بزرگ و نه متوسط و کوچک، لازم است ولی نه به عنوان اساس بلکه به عنوان یک نرم افزاری که باید بخش کوچکی از کار سازمان توسط آن انجام شود.

 

گسترش روز افزون اتوماسیون اداری در سازمان به بی نظمی آن قطعاً دامن خواهد زد.

 

در مطالب بعدی به دلایل مختلفی اشاره خواهیم کرد.


نکته ۵

 

چگونه گسترش روز افزون اتوماسیون اداری در سازمان به بی نظمی سازمان دامن میزند؟ 

منطق گردش کار در سیستم های اتوماسیون اداری بصورت موردی توسط حاضرین در سیستم با توجه به سطوح دسترسی موجود قابل انتخاب است.

 

در نتیجه استاندارد و فرایند از پیش تعریف شده ای برای انجام مکاتبات سازمانی در اتوماسیون اداری وجود ندارد و کاملاً میتواند قائم به فرد باشد.

 

آنچه سازمان را ضابطه مند، منظم و استاندارد خواهد کرد، فرایندهای آن سازمان هستند.


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری- بخش دوم

۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری- بخش سوم

۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری- بخش چهارم

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .