عضویت در کانال مدیریت فرایند
کارگاه آموزشی مدلسازی فرایند به مدت ۴ روز در مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز

کارگاه آموزشی مدلسازی فرایند به مدت ۴ روز در مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز

در خرداد ماه سال جاری یک دوره آموزشی مدیریت و مدلسازی فرایند بصورت کارگاهی و به مدت ۴ روز در مجموعه ورزشی تفریحی ارم سبز برگزار گردید.

نکته خاص در مورد این دوره این بود که بصورت کارگاهی برگزار شد. یعنی هدف صرفاً آموزش به شرکت کنندگان نبود بلکه در حین برگزاری دوره، شرکت کنندگان که از واحدهای مختلف حضور داشتند، اقدام به مدلسازی فرایندهای واحد خود نمودند. البته پیش از پرداختن به مدلسازی، نحوه استخراج معماری فرایندها توسط مهندس رمضانی برای حاضرین توضیح داده شده و شرکت کنندگان به تفکیک معاونت، اقدام به استخراج ساختار سلسله مراتبی فرایندهای معاونت خود کردند.

شایان ذکر است این روش به کارگاه ساخت یافته شهرت دارد. روش کار در کراگاه ساخت یافته به ترتیب است که از بدنه خود سازمان بصورت آموزشی کارگاهی در استخراج فرایندها استفاده میشود. به اینصورت که پس از انتخاب افراد واجد شرایط، یک دوره آموزشی مختصر و مفید (یک روزه) با محوریت مدیریت و مدلسازی فرایند برای ایشان برگزار شده و طی ۲-۳ روز آتی بوسیله برگزاری کارگاه و با هدایت و مدیریت کارشناسان واحد مدیریت فرایند، نفرات برگزیده واحدهای مختلف سازمانی خود اقدام به مدلسازی و استخراج فرایندهای واحد خود خواهند نمود.

از این صفحه میتوانید در مورد روش کارگاه ساخت یافته اطلاعات بیشتری کسب کنید.

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .