عضویت در کانال مدیریت فرایند
طراحی دوره پیشرفته مدلسازی فرآیند
مدلسازی پیشرفته فرایند

مدلسازی فرایند و استاندارد BPMN یکی از مقوله هایی است که مانند اقیانوس انتها ندارد. در واقع هیچ نمیتواند ادعا کند که به انتهای این اقیانوس رسیده است. در نتیجه برای ورود بیشتر به مباحث تخصصی تر، دوره پیشرفته مدلسازی فرایند را طراحی کردیم.


این دوره برای افراد و سازمان هایی که با استاندارد BPMN آشنا بوده و حتی دوره مربوط به آن را گذرانده اند بسیار مفید خواهد بود.

از مباحث مهمی که در این دوره مطرح میشود، آموزش دو زبان دیگر علاوه بر BPMN است. یعنی  مدیریت موارد (Case management) و زبان مدلسازی تصمیم (DMN). این دو استاندارد اخیراً توسط OMG توسعه داده شده و به زودی بصورت رسمی پابلیش خواهد شد و در کنار استاندارد BPMN در مدلسازی ها استفاده خواهد شد.

همچنین در این دوره پیشرفته تمرین ها و مثال های مختلفی در مورد استاندارد BPMN جهت تسلط بیشتر و آموزش نحوه بکارگیری آنها بیان خواهیم کرد.


سرفصلهای آموزشی این دوره عبارتند از:

 • مرور و یادآوری علائم BPMN
 • بررسی الگوهای پیشرفته در مدلسازی فرآیند
 • فرآیندهای دانش محور
 • مدیریت موارد (Case management):
  • معرفی نماد
  • هماهنگی با مدل BPMN
  • بررسی مثالهای دنیای واقعی

 

 • زبان مدلسازی تصمیم (DMN):
  • انواع قواعد کسب وکار
  • ساختار مدل تصمیم
  • تحلیل جداول
  • همخوانی جداول با مدل فرآیندی
  • بررسی مثال های دنیای واقعی

 

در طول دوره شرکت کنندگان با انجام تمرینات عملی با مثالهای دنیای واقعی و نحوه بکار گیری ابزار مدلسازی نیز آشنا شده و در پایان دوره با برگزاری کوییز میزان فراگیری شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.


 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .