عضویت در کانال مدیریت فرایند
دستورالعمل اصلاح فرایندها و روش های انجام کار سازمان برنامه
دستورالعمل سازمان برنامه اصلاح فرایندها

طبق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلف به برنامه ریزی و اجرای برنامه عملیاتی جهت اصلاح فرایندها و روش های انجام کار شدند.

 

از اینجا میتوانید دستورالعمل را دانلود کنید.

 

طبق این دستورالعمل کلیه دستگاه های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مکلف به اجرای آن هستند. مسئول اجرای این دستورالعمل در دستگاه های مذکور واحد برنامه ریزی، نوسازی و دولت الکترونیک یا عناوین مشابه است.

 

همچین در این دستورالعمل شیوه و مراحل اصلاح و بهبود فرایندها رو ورش های انجام کار شامل مراحل زیر است:

  • سازماندهی و تعیین تیم های بهبود
  • برگزاری دوره های آموزشی بر اساس مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل
  • انتخاب مشاور حقیقی یا حقوقی در صورت صلاحدید و با تایید کارگروه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه
  • مستندسازی و تکمیل شناسنامه خدمات بر اساس پیوست ۲
  • مستندسازی فرایند سطح یک منتج به هر یک از خدمات منتخب به منظور شناسایی فعالیت های اصلی تشکیل دهنده فرایند بر اساس پیوست ۳
  • تعیین گردش کار ارائه خدمت بین واحدهای سازمانی مختلف بر اساس BPMN در چارچوب فرایند سطح یک
  • تدوین شناسنامه فرایند خدمات منتخب بر اساس پیوست ۶
  • اجرای راه حل ها در جهت بهبود فرایندهای خدمات منتخب توسط واحدهای مربوطه

 

همچین شیوه مدلسازی فرایندها در دستورالعمل اصلاح فرایندها و روش های انجام کار مطابق تصویر زیر است:

 

دستورالعمل سازمان برنامه اصلاح فرایندها

 

 

دستورالعمل اصلاح فرایندهای سازمان برنامه و بودجه

 

ابلاغیه سازمان برنامه در مورد فرایندها

 

 

 

دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .