عضویت در کانال مدیریت فرایند
شش حوزه دانشی در تحلیل کسب و کار
تحلیل کسب و کار

 

راهنمای  BABOK® بر اساس مجموعه ای از حوزه های دانش است که تحلیلگر کسب و کار را هنگام انجام فعالیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در هر نقطه از پروژه یا چرخه عمر محصول، راهنمایی می‌کند. حوزه های دانش آنچه تحلیلگران کسب و کار باید انجام دهند را تعریف می‌کنند. حوزه‌های دانشی فازهای پروژه را نشان نمی دهند و همچنین فعالیت های که در حوزه‌های دانشی به آن‌ها اشاره می‌شود به منظور اجرای خطی تحلیل کسب و کار در نظر گرفته نشده است. وظایف یک یا چند حوزه دانش ممکن است به هر ترتیب (مانند پشت سر هم، همزمان یا تکراری) انجام شود، مشروط بر اینکه ورودی‌های لازم برای هر کار در دسترس باشد.

 

شش حوزه دانش توسط راهنمای BABOK®  تعریف شده است. اگر قصد دارید گواهینامه‌های که در حوزه تحلیل کسب و کار وجود دارد را اخذ کنید، باید تعریف سطح بالای هر حوزه دانش را نیز بخاطر بسپارید. همچنین اگر شما علاقه مند به استفاده از این حوزه‌های دانش برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر حرفه‌ای و کارآمد هستید باید بر وظایف و مهارت‌های مربوط به هر حوزه دانشی تسلط داشته باشید. در ادامه به معرفی هریک از حوزه‌های دانشی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

 

حوزه‌های دانشی تحلیل کسب و کار به شرح زیر است:

 1. برنامه ریزی و پایش تحلیل کسب و کار
 2. استخراج و همکاری
 3. الزامات مدیریت چرخه‌ی عمر نیازمندی‌ها
 4. تحلیل استراتژی
 5. تحلیل نیازمندی‌ها و تعریف طراحی
 6. ارزیابی راه حل

 

حوزه دانش برنامه ریزی و پایش تحلیل کسب و کار

در حوزه دانش برنامه ریزی و پایش تحلیل کسب و کار، یک تحلیلگر کسب و کار برنامه ریزی می‌کند که با چه فعالیت‌هایی به رویکردهای تحلیل کسب و کار دست یابد. این رویکرد مجموعه‌ای از فرایندها، الگوها و فعالیت‌هایی است که برای انجام تجزیه و تحلیل کسب و کار در یک زمینه خاص استفاده می‌شود. وظایف این حوزه دانشی سایر وظایف تحلیل کسب و کار را سازماندهی و هماهنگ می‌کند. این فعالیت‌های ‌برنامه ریزی و نظارت در طول چرخه عمر پروژه انجام می شود. نتایج این حوزه دانش وظایف موجود در پنج حوزه دانش باقیمانده را برنامه ریزی می‌کند و معیارهای عملکردی را تعیین می‌کند که برای ارزیابی همه کارهای تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده می‌شود.

 

بنابراین، یک تحلیلگر کسب و کار چه کاری باید انجام دهد؟

لیست کارهای یک تحلیلگر کسب و کار برای این حوزه دانش خاص شامل موارد زیر است:

 • برنامه ریزی رویکرد تحلیل کسب و کار برای پروژه
 • تعیین چگونگی تعامل با ذینفعان از جمله شناسایی، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی ذینفعان
 • تعریف فعالیت‌های حاکمیت تحلیل کسب و کار برای تصمیم گیری
 • رفع نیازهای مدیریت اطلاعات تحلیل کسب و کار
 • برنامه ریزی فرایندهای توسعه و مدیریت نیازمندی‌ها
 • مدیریت و گزارش از روند تحلیل کسب و کار

 

حوزه دانش تحلیل استراتژی

تجزیه و تحلیل استراتژی برای این است که چگونه تحلیلگر کسب و کار با انجام تعریف و تجزیه و تحلیل مشکل، نیازهای کسب و کار را در طول یک پروژه شناسایی می‌کند. تحلیلگر کسب و کار علاوه بر تعریف و اصلاح و بهبود این نیازهای استراتژیک یا تاکتیکی، وظیفه تعریف دامنه راه حل عملی را دارد که می‌تواند توسط کسب و کار اجرا شود. این کار همچنین ممکن است شامل توسعه یک طرح توجیهی یا امکان‌سنجی برای یک پروژه پیشنهادی باشد. به طور معمول، وظایف در این حوزه دانش قبل از یا در اوایل چرخه عمر پروژه اتفاق می افتد. لیست وظایف تحلیلگر کسب و کار برای این حوزه دانش شامل تبدیل استراتژی کسب و کار به راه حل های جدید پیشنهادی کسب و کار است که از طریق فعالیت های زیر انجام می شود:

 • تعریف و درک مشکل یا فرصت تجاری
 • ارزیابی شکاف‌های موجود و همچنین ظرفیت سازمان با تجزیه و تحلیل وضعیت‌های فعلی و آینده
 • ارزیابی ریسک‌ها نسبت به راه حل پیشنهادی
 • تعریف استراتژی تغییر برای ابتکار عمل
 • تعیین امکان پذیرترین راه حل برای کسب و کار

 

حوزه دانش مدیریت چرخه‌ی عمر نیازمندی‌ها

مدیریت چرخه‌ی عمر نیازمندی‌ها چگونگی رویکرد تحلیلگر کسب و کار در مدیریت و حفظ الزامات را تعریف می‌کند.  در این حوزه دانشی وظایف و تکنیک‌های مدیریت تغییرات و مسائل مربوط به نیازها نیز شرح داده شده است. تحلیلگران کسب و کار با انجام موارد زیر وظایف مدیریت نیازمندی‌ها را به عنوان بخشی از کار توسعه الزامات انجام می دهند:

 • قابلیت ردیابی نیازمندی‌ها
 • حفظ الزامات برای استفاده مجدد
 • پرداختن به اولویت بندی الزامات
 • تعیین چگونگی تغییر الزامات
 • تسهیل تأیید نیازمندی‌ها

 

حوزه دانش استخراج و همکاری

استخراج و همکاری نحوه تعامل تحلیلگران کسب و کار با ذینفعان برای استخراج الزامات و درک نیازها و نگرانی های ذینفعان را تعریف می‌کند. این حوزه دانش همچنین به همکاری و ارتباط مداوم بین ذینفعان و تحلیلگران در تمام فعالیت‌های تجزیه و تحلیل کسب و کار اشاره می‌کند. لیست وظایف تحلیلگر کسب و کار برای این حوزه دانش شامل موارد زیر است:

 • آماده شدن برای فعالیت‌های استخراج
 • جلسه با ذینفعان برای انجام فعالیت استخراج
 • تأیید، مستند سازی و ضبط نتایج استخراج
 • برقراری ارتباط و تأیید نتایج استخراج با ذینفعان اصلی

 

حوزه دانش تجزیه و تحلیل الزامات و تعریف طراحی

تجزیه و تحلیل الزامات و تعریف طراحی توصیف می‌کند که چگونه تحلیلگر کسب و کار به طور تدریجی برای تعریف، تصحیح، اولویت بندی و سازماندهی الزامات باید کار کند. در واقع تحلیلگر کسب و کار اطلاعات استخراج شده را می‌گیرد و برای استخراج نیازهای واقعی پروژه از آن استفاده می‌کند.

این حوزه دانش همچنین بر روی مدل سازی گرافیکی الزامات و طراحی‌های حاصل و همچنین مستندسازی آن‌ها متمرکز است. هنگام انجام این وظایف، تحلیلگر کسب و کار باید ضمن تعریف، توصیف و اصلاح ویژگی‌های یک راه حل قابل قبول، از امکان پذیر بودن الزامات اطمینان حاصل کند.

لیست وظایف تحلیلگر کسب و کار برای این حوزه دانش شامل موارد زیر است:

 • تعیین و مدل‌سازی الزامات و طرح ها
 • تأیید نیازها و طرح‌ها
 • اعتبار سنجی الزامات و طرح ها
 • تعریف معماری و ساختار نیازمندی‌ها
 • تعریف راه‌حل‌های موجود
 • تجزیه و تحلیل ارزش و توصیه راه حل

 

حوزه دانش: ارزیابی راه حل

ارزیابی راه حل بر ارزیابی و اعتبارسنجی راه حل‌های پیشنهادی در حال انجام و پیاده سازی شده قبل، حین و بعد از چرخه عمر پروژه متمرکز است. توجه یک تحلیلگر کسب و کار به ارزشی است که راه حل به شرکت ارائه می دهد، از جمله محدودیت‌هایی که ممکن است بر ارزش تأثیر بگذارد. در حالی که بسیاری از وظایف در این حوزه دانش بعداً در چرخه عمر پروژه انجام می شود، برخی از فعالیت‌های متمرکز بر راه حل ممکن است خیلی زود اتفاق بیفتد.

لیست وظایف تحلیلگر کسب و کار برای این حوزه دانش شامل موارد زیر است:

 • تعریف اقدامات عملکرد راه حل
 • جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های عملکرد راه حل
 • ارزیابی محدودیت های راه حل
 • ارزیابی محدودیت های شرکت
 • اقدامات پیشنهادی برای افزایش ارزش راه‌حل

 

علاوه بر حوزه‌های دانشی که در بالا به آن‌ها اشاره شد توانایی برقراری ارتباط با ذینفعان سازمان برای یک تحلیلگر کسب و کار از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

 

 

آموزش تحلیل کسب و کار


فایل صوتی

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .