عضویت در کانال مدیریت فرایند
ترجمه کتاب BPMN_Method_and_Style
آموزش BPMN2

از شروع، BPMN را به روشی صحیح فراگیرید…

 

بعد از کتاب Fundamentals of Business Process Management  به عنوان بهترین رفرنس حوزه مدیریت فرایند، کتاب BPMN_Method_and_Style نوشته بوریس سیلور دومین رفرنس عالی در حوزه مدیریت فرایند است. البته این دو کتاب تفاوت ها و همپوشانی هایی با هم دارند.

 

در واقع کتاب Fundamentals of Business Process Management  در مورد مراحل مختلف و چرخه استقرار مدیریت فرایند آموزش های بسیار کامل و با کیفیتی ارائه میکند که یکی از مراحل آن مدلسازی فرایند و بکارگیری BPMN2 است ولی کتاب تکنیک و مدل BPMN نوشته بوروس سیلور تخصصی بر روی مدلسازی فرایند با محوریت استاندارد BPMN2 است.

 

البته دو فصل سوم و چهارم کتاب Fundamentals of Business Process Management  در مورد BPMN و مدلسازی فرایندها است ولی کتاب کتاب BPMN_Method_and_Style نوشته بوریس سیلور در مورد چرخه BPM نیست و صرفا به مدلسازی فرایندها با استاندارد BPMN2 می پردازد.

 

توصیه میشود متخصصین مدیریت فرایند هر دو کتاب را بارها و بارها مطالعه نمایند. 

 

با کلیک بر روی لینک زیر می توانید کتاب را تهیه کنید. کتاب بصورت الکترونیکی بوده و بلافاصله بعد از پرداخت می توانید آنرا دانلود نمایید. همچنین یک نسخه نیز برایتان ایمیل خواهد شد. 

 

 

 

 


آیا تلاش­های شما در راستای مدلسازی فرآیند همیشه ارزشمند باقی خواهند ماند و همان اندازه که برای آن هزینه می­کنید، برای شما عایدی دارند؟

  • خیر، اگر از نمادهای اختصاصی مدلسازی و یا فلوچارت­ های ساده ویزیو استفاده می­کنید.
  • خیر، اگر از BPMN استفاده می­کنید اما تیم شما مطمئن نیست که از تمامی قوانین و قواعد آن پیروی می­کند.
  • خیر، اگر شما به درستی از BPMN استفاده می­کنید اما منطق فرآیند، با مشاهده دیاگرام مربوطه استنباط نمی­شود.

 

تمام زمان­های اختصاص داده شده به مصاحبه­­ های SME، بازبینی­ های مدیریتی، کارگاه­ های بازطراحی و …، آیا منجر به دیاگرام­ هایی شده­اند که به تنهایی و بدون اشاره به مستندات پیوست شده، مفهوم مورد نظر از فرآیند را منتقل کنند؟

  • اگر خیر، شما دارایی ارزشمندی ندارید…
  • شما مسیر را اشتباه رفته ­اید اما تنها نیستید…

 

ایجاد یک BPMN خوب نیاز به مهارت زیادی ندارد بلکه فقط به کمی آموزش نیاز دارد.

برای فراگیری BPMN برای اینکه چندین کتاب بخوانید، این کتاب را چند بار بخوانید.

 

آموزش BPMN2


در ادامه فهرست مطالب کتاب را مشاهده خواهید نمود.

فصل ۱ BPMN چیست؟

۱٫۱        BPMN خوب، BPMN بد

۱٫۲        پارادوکس BPMN

۱٫۳        رویکرد تکنیک و مدل

۱٫۴        مسیر طولانی۲٫۰ BPMN

۱٫۵        مدلسازی فرآیندهای کسب و کار فراتر از BPMN است.

 

فصل ۲: یک مدل چگونه معنا می‌شود

۲٫۱        چارچوب مفهومی پنهانِ BPMN

۲٫۲        یک فعالیت چیست؟

۲٫۳        یک فرآیند چیست؟

۲٫۴        منطق فرآیند

۲٫۵        هماهنگ سازی

۲٫۶        سؤالاتی که BPMN میپرسد

۲٫۷        سطوح BPMN و زیرکلاسهای مدلسازی فرآیند

 

فصل۳: شناخت BPMN

۳٫۱        یک فرآیند سادۀ سفارش دهی

۳٫۲        خطوط شناوری و انواع فعالیت ها

۳٫۳        زیرفرآیندها

۳٫۴        سطوح فرآیندی و مدل سلسله مراتبی

۳٫۵        انشعاب و ادغام موازی

۳٫۶        همکاری و Black-Box Pools

۳٫۷        رویدادهای آغازین و نمونه فرآیندی

۳٫۸        نمودار سطح بالا

 

فصل ۴: پالت سطح ۱   

۴٫۱        فعالیت

۴٫۱٫۱      وظیفه

۴٫۱٫۲      فعالیت ارسال و دریافت

۴٫۱٫۳      فعالیت کاربر در مقایسه با فعالیت دستی

۴٫۱٫۴      فعالیت اسکریپت در مقایسه با فعالیت خدمت

۴٫۱٫۵      فعالیت قواعد کسب و کار

۴٫۱٫۶      زیرفرآیند

۴٫۱٫۷      زیرفرآیندهای Parallel Box و Ad-Hoc

۴٫۱٫۸      مزیت زیرفرآیندها

۴٫۱٫۹      فعالیت فراخوانی

۴٫۲        دروازه

۴٫۲٫۱      دروازۀ انحصاری

۴٫۲٫۲      دروازۀ موازی

۴٫۳        رویداد آغازین

۴٫۳٫۱      رویداد آغازین بدون نوع

۴٫۳٫۲      رویداد آغازین پیام

۴٫۳٫۳      رویداد آغازین زمان

۴٫۳٫۴      رویداد آغازین چندگانه و چندگانۀ موازی

۴٫۳٫۵      رویدادهای آغازین جایگزین

۴٫۴        رویداد پایانی

۴٫۴٫۱      رویداد پایانی بدون نوع

۴٫۴٫۲      رویداد پایانی پیام

۴٫۴٫۳      رویداد پایانی خاتمه

۴٫۴٫۴      رویداد پایانی چندگانه

۴٫۵        جریان توالی

۴٫۶        Pool

۴٫۷          Lane

۴٫۸        اشیاء داده و انبار داده

۴٫۹        مستندسازی، حاشیه نویسی متن و گروه

 

فصل ۵: تکنیک  

۵٫۱        اهداف تکنیک

۵٫۲        مدلسازی سلسله مراتبی بالا به پایین

۵٫۳        حالت پایانی

۴,۵    نکات رویکرد تکنیک

 

فصل ۶: مدل BPMN   

۶٫۱        اصل مقدماتی مدل BPMN

۶٫۲        قوانین متعلق به رویکرد مدل

۶٫۳        قوانین رسمی BPMN 2.0

 

فصل ۷: رویدادها

۷٫۱        رفتار رویداد فعال شده

۷٫۲        رویداد زمان    

۷٫۲٫۱      رویداد زمانی گیرنده

۷٫۲٫۲      رویداد مرزی زمان

۷٫۲٫۳      فاصلۀ زمانی

۷٫۲٫۴      رویداد زمان در مقایسه با دروازه

۷٫۳        رویداد پیام

۷٫۳٫۱      پیام و جریان پیام

۷٫۴        فعالیت ارسال و رویداد پیام پرتاپ‏کننده     

۷٫۴٫۱      «ارسال کردن» در یک فرآیند

۷٫۵        فعالیت دریافت و رویداد پیام گیرنده         

۷٫۶        پیام رسانی غیرهمزمان و همزمان          

۷٫۷        دروازۀ رویداد         

۷٫۸        رویداد خطا

۷٫۹        رویداد تشدید         

۷٫۱۰       رویداد سیگنال       

۷٫۱۱       رویداد شرطی        

۷٫۱۲       رویداد پیوند          

۷٫۱۳       زیرفرآیند رویداد   

 

 

فصل ۸: تکرار و همسوسازی نمونه          

۸٫۱        فعالیت حلقه

۸٫۲        فعالیت چند نمونه‌ای

۸٫۳        استفاده از فعالیت‌های تکرار

۸٫۴        استفاده از Poolهای چندگانه

۸٫۵        فرآیندهای دستی

۸٫۶        همسویی نمونه

 

فصل ۹: انشعاب و ادغام فرآیندی

۹٫۱        جریان موازی مشروط

۹٫۲        انشعاب دروازۀ OR

۳,۹        جریان توالی شرطی

۹٫۴        ادغام جریان های توالی

۹٫۵        ادغام مسیرهای جایگزین

۶,۹        ادغام با استفاده از دروازۀ AND

۹٫۷        ادغام چندگانه

۸,۹        ادغام با استفاده از دروازۀ OR

۹٫۹        الگوی تفکیک کننده

 

فصل ۱۰: تراکنش‌ها  

۱۰٫۱       تراکنش‌های ACID

۱۰٫۲       تراکنش‌های کسب وکار

۱۰٫۳       رویداد مرزی جبران و فعالیت جبران‌کننده

۱۰٫۴       رویداد کنسل

۱۰٫۵       پرتاپ- دریافت جبران

 

فصل ۱۱: قوانین BPMN       

۱۱٫۱       منابع صحت BPMN

۱۱٫۲       قوانین BPMN برای مدلسازی فرآیند سطح ۲

۱۱٫۲٫۱    جریان توالی

۱۱٫۲٫۲    جریان پیام

۱۱٫۲٫۳    رویداد آغازین

۱۱٫۲٫۴    رویداد پایانی

۱۱٫۲٫۵    رویداد مرزی

۱۱٫۲٫۶    رویداد میانی پرتاب کننده یا دریافت کننده

۱۱٫۲٫۷    دروازه

۱۱٫۳       قوانین متعلق به رویکرد مدل برای مدلسازی فرآیند سطح ۲

۱۱٫۴       اعتبارسنجی مدل

 

فصل ۱۲: متامدل و اسکیمای BPMN 2.0         

۱۲٫۱       مبانی XSD

۱۲٫۲       اصول اولیۀ اسکیمای BPMN

 

فصل ۱۳: زیرکلاس‌های انطباق مدلسازی فرآیند  

۱۳٫۱       زیرکلاس توصیفی

۱۳٫۲       زیرکلاس تحلیلی

۱۳٫۳       زیرکلاس قابل اجرای مشترک

 

فصل ۱۴: مبانی سریالیزاسیون BPMN

۱۴٫۱       definitions

۱۴٫۲       TargetNamespace

۱۴٫۳       ExpressionLanguage و typeLanguage 198

۱۴٫۴       Exporter و exporterVersion

۱۴٫۵       اعلامیه های فضای نام عمومی

۱۴٫۶       SchemaLocation

۱۴٫۷       Import

۱۴٫۸       Extension

۱۴٫۹       RootElement

۱۴٫۱۰     BPMNDiagram

۱۴٫۱۱     Relationship

۱۴٫۱۲     Documentation و extensionElements

۱۴٫۱۳     collaboration

۱۴٫۱۴     participant

۱۴٫۱۵     messageFlow

۱۶,۱۴     Process

۱۴٫۱۷     مثال: مدل فرآیندی ساده

۱۴٫۱۸     مثال: مدل همکاری ساده

۱۹,۱۴     مثال: ایمپورت ساده و فعالیت فراخوانی

 

فصل۱۵:سریالیزه‌کردن عناصر فرآیند     

۱۵٫۱       FlowElement and flowNode

۱۵٫۲       Activity

۱۵٫۳       subProcess

۱۵٫۴       gateway

۱۵٫۵       event

۱۵٫۶       StartEvent

۱۵٫۷       intermediateCatchEvent

۱۵٫۸       intermediateThrowEvent

۱۵٫۹       باگ رویداد پیوند

۱۰,۱۵     boundaryEvent

۱۵٫۱۱     endEvent

۱۵٫۱۲     sequenceFlow

۱۵٫۱۴     عبارات قراردادی

۱۵,۱۵     Laneset و lane

۱۵٫۱۶     مصنوعات

 

فصل ۱۶: سریالیزه کردن جریان داده     

۱۶٫۱       جریان دادۀ غیر قابل اجرا

۱۶٫۲       dataObject

۱۶٫۳       dataInput و dataOutput

۱۶٫۴       dataInputAssociation و dataOutputAssociation

۱۶٫۵       dataStore and dataStoreReference

۱۶٫۶       توضیحات بیشتر در رابطه با داده های ورودی و داده های خروجی

 

فصل ۱۷: مدل گرافیکی BPMNDI      

۱۷٫۱       اصول اولیۀ BPMNDI

۱۷٫۲       صفحات و سطوح فرآیندی

۱۷٫۳       BPMNDiagram

۱۷٫۴       BPMNPlane

۱۷٫۵       BPMNShape

۱۷٫۶       BPMNEdge

۱۷٫۷       مثال‌های BPMNDI

 

فصل ۱۸: BPMN-I

۱۸٫۱       قوانین سریالیزاسیون پروفایل BPMN-I

۱۸٫۲       اعتبارسنجی اسکیما

۱۸٫۳       عناصر و ویژگی‌های غیر استاندارد

۱۸٫۴       مراجع دور عنصر

۱۸٫۵       ساختار صفحه

۱۸٫۶       participant و Pool

۱۸٫۷       collaboration

۱۸٫۸       فرآیند

۱۸٫۹       laneSet و lane

۱۸٫۱۰     flowNode

۱۸٫۱۱     Activity

۱۸٫۱۲     startEvent

۱۸٫۱۳     boundaryEvent

۱۴,۱۸     intermediateCatchEvent

۱۸٫۱۵     endEvent

۱۶,۱۸     Gateway

۱۸٫۱۷     sequence Flow

۱۸٫۱۸     messageFlow

۱۹,۱۸     textAnnotation و association

۱۸٫۲۰     Group

۱۸٫۲۱     Data Flow

۲۲,۱۸BPMN Shape

۱۸٫۲۳     BPMN Edge

 

فصل ۱۹ BPMN قابل اجرا چیست؟     

۱۹٫۱       زیرکلاس قابل اجرای عمومی

 

فصل ۲۰:نگاشت داده‌ها و متغیرها

۲۰٫۱       itemDefinition

۲۰٫۲       Message

۲۰٫۳       تعاریف ساختار ایمپورت

۲۰٫۴       Properties وAttributes Instance

۲۰٫۵       نگاشت داده

۲۰٫۶       نگاشت همانی

۲۰٫۷       نگاشت تخصیص از/ به

۲۰٫۸       نگاشت دگرگونی

۲۰٫۹       نگاشت فعالیت اسکریپت

 

فصل ۲۱:خدمات،پیام‌ها و رویدادها

۲۱٫۱       خدمات

۲۱٫۲       Messages

۲۱٫۳       فعالیت‌های خودکار شده

۲۱٫۴       رویدادها

 

فصل ۲۲: فعالیت‌های انسانی    

۲۲٫۱       userTask

۲۲٫۲       تخصیص مجری

۲۲٫۳       تخصیص فعالیت به واسطۀ کوئری پارامتری

۲۲٫۴       تخصیص فعالیت به واسطۀ عبارت

 

فصل ۲۳:BPMN قابل اجرا در عمل      

۲۳٫۱       مدیریت داده‌های جاوا

۲۳٫۲       رجوع داده‌های جاوا

۲۳٫۳       UEL

۲۳٫۴       Groovy

۲۳٫۵       آیا توابع دسترسی به دادههای XPATH  مورد نیاز هستند؟

۲۳٫۶       خدمات و آداپتورهای خدمت

۲۳٫۷       مثال: راهحل متن باز بونیتا

۲۳٫۸       تعریف متغیرهای فرآیند

۲۳٫۹       ذخیرۀ پیام Request

۲۳٫۱۰     فعالیت خدمت – جستجو در پایگاه داده

۲۳٫۱۱     انشعاب در دروازه

۲۳٫۱۲     فعالیت اسکریپت- محاسبۀ مبلغ صورت حساب

۲۳٫۱۳     فعالیت خدمت- متصل کنندۀ ایمیل

۲۳٫۱۴     رویداد مرزی زمان

 

فصل ۲۴:همسوسازی طراحی قابل اجرا با رویکرد تکنیک و مدل BPMN      

۲۴٫۱       End State Variables

۲۴٫۲       شرط های دروازه

۲۴٫۳       پیام‌ها

۲۴٫۴       خطاها

 

 

دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .