عضویت در کانال مدیریت فرایند
ارزیابی بلوغ فرآیندها
بلوغ فرایند

اهداف دوره ارزیابی بلوغ فرایندها

یکی از شاخص های کلیدی موفقیت در استقرار مناسب فرایندهای کسب و کار در سازمان ها، توجه به میزان بلوغ فرایند های سازمانی است.

سازمان ها در صورتی به اهداف نهایی ناشی از مدیریت فرایندهای کسب و کار دست می یابند که سطح بلوغ فرآیندهای خود در وضعیت موجود را ارزیابی نموده و با توجه به نقشه راهی که توسط مدل بلوغ فرآیند به دست می آید، جهت رسیدن به سطوح بالاتر بلوغ فرآیندی هدف گذاری نمایند.

امروزه شاخص سطح بلوغ فرایندی به عنوان یکی از سنجه های مهم در منظر فرایندها در نقشه استراتژی سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است.

 

سرفصل های دوره ارزیابی بلوغ فرایندها

 • تعریف و مفهوم بلوغ فرایندی
 • آشنایی با جنبه های بلوغ فرآیند های سازمانی
 • اهمیت ارزیابی بلوغ فرآیند های سازمانی
 • سطوح بلوغ یک فرآیند یا فعالیت
 • مدل های مرجع اندازه گیری بلوغ فرایندی
 • معیارهای لازم در انتخاب صحیح مدل بلوغ فرآیند متناسب با سازمان
 • مراحل و الزامات ارزیابی بلوغ فرآیند
 • ابزار تصمیم گیری مدل بلوغ
 • ماتریس بلوغ – فرآیند

 

مخاطبین دوره ارزیابی بلوغ فرایندها

مدیران واحدهای کسب و کار، مدیران و کارشناسان دفاتر مدیریت فرایندها، سیستم ها و روش ها، مدیران تضمین کیفیت، مدیران استراتژی، تحلیل گران فرایند، تحلیل گران بهینه کاوی فرایندها در سازمان، پژوهشگران مدیریت فرایندها

 

هزینه سرمایه گذاری:

 •  برای ۱۰ نفر اول: ۲۰۰ هزار تومان
 • برای ۱۰ نفر دوم: ۴۰۰ هزار تومان

 

زمان برگزاری

به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

دوره آموزشی مدیریت فرایند

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .