عضویت در کانال مدیریت فرایند
نتایج یک تحقیق در زمینه دفتر مدیریت فرایند
دفتر مدیریت فرایند

در یک پیمایش صورت گرفته در حوزه BPM و دفتر مدیریت فرآیند که توسط آقای راجرز و همکاران بین 142 شرکت IT در سطح بین المللی صورت گرفته است دو سوال از شرکتها پرسیده شده است:

  • تلاش های صورت گرفته در حوزه BPM چه تأثیری بر سازمان شما داشته است؟
  • برای پیاده سازی BPM از چه مکانیزم و ساز و کاری استفاده شده است؟

 

دفتر مدیریت فرایند در مدیریت فرایند

 

 

37% از شرکت ها بیان داشتند که تلاش های آنها در حوزه BPM، بهبودهای قابل توجه و چشمگیری در پی داشته است.

همچنین 42% دیگر از این شرکتها که در حوزه IT فعالیت می کنند بیان کردند که برخی از تلاش های آنها در حوزه BPM موفقیت آمیز بوده و برخی دیگر از این تلاش ها موفقیت آمیز نبوده است. 18% درصد دیگر از این شرکتها اعلام کردند که در حوزه BPM تا به امروز به موفقیت قابل توجهی دست پیدا نکرده اند. در نهایت 3% از این شرکتها نیز هیچ نظری نداشته اند.

 

از بین 54 شرکتی که اعلام کرده اند در حوزه BPM به موفقیت دست یافته اند (که حدوداً معادل 37% کل شرکتهای مورد بررسی هستند) 49% شرکتها دارای دفتر مدیریت فرآیند بوده اند، 17% از آنها در حال راه اندازی دفتر مدیریت فرآیند بوده اند، 28% آنها به جای دفتر مدیریت فرآیند از یک تیم بهره می بردند و تنها 6% آنها نیز هیچ ساختار رسمی برای انجام پروژه های مدیریت فرآیند نداشتند.

لطفا به اهمیت وجود دفتر مدیریت فرایند در موفقیت استقرار مدیریت فرایند توجه نمایید.

 

از بین 60 شرکتی که اعلام کرده اند در حوزه BPM در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند و در برخی موارد با شکست روبرو شده اند (که حدوداً معادل 42% کل شرکتهای مورد بررسی هستند) 10% آنها اعلام کرده اند که دارای دفتر مدیریت فرآیند بوده اند، 42% آنها در حال راه اندازی دفتر مدیریت فرآیند بوده اند، 42% دیگر آنها به جای دفتر مدیریت فرآیند از یک تیم بهره می بردند و 7% آنها نیز هیچ ساختار رسمی برای انجام پروژه های مدیریت فرآیند نداشتند.

لطفا به اهمیت عدم وجود دفتر مدیریت فرایند در عدم موفقیت استقرار مدیریت فرایند توجه نمایید.

 


این مطلب را هم بخوانید: ضرورت ایجاد دفتر مدیریت فرایند (BPM Office) بر اساس تحقیق APQC


 

از بین 25 شرکتی که اعلام کرده اند در حوزه BPM تا به امروز به هیچ موفقیت چشمگیری دست نیافته اند (که حدوداً معادل 18% کل شرکتهای مورد بررسی می باشد).

 4% اعلام کرده اند که دارای دفتر مدیریت فرآیند بوده اند، 32% آنها در حال راه اندازی دفتر مدیریت فرآیند بوده اند، 44% دیگر آنها به جای دفتر مدیریت فرآیند از یک تیم بهره می بردند و 20% آنها نیز هیچ ساختار رسمی برای انجام پروژه های مدیریت فرآیند نداشتند.

 

توجه: به علت رند شدن اعداد ممکن است در برخی موارد اعداد و درصدها اختلاف جزئی داشته باشند.

 

بار دیگر تاکید میشود لطفا به اهمیت وجود دفتر مدیریت فرایند در موفقیت استقرار مدیریت فرایند و عدم وجود دفتر مدیریت فرایند در عدم موفقیت در این زمینه توجه نمایید.

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .