عضویت در کانال مدیریت فرایند
فهرست مطالب کتاب راهنمای کاربردی ارزیابی بلوغ فرایندها
ارزیابی بلوغ فرایند

کتاب راهنمای کاربردی ارزیابی بلوغ فرایندها در مراحل پایانی چاپ بوده و به زودی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

در این مطلب می توانید فهرست کامل مطالب کتاب راهنمای کاربردی ارزیابی بلوغ فرایندها را مشاهده نمایید.

 

فهرست مطالب

مقدمه

 

فصل اول: ضرورت مدیریت فرایند

1-1 مزایای غیرمستقیم مدیریت فرایند

1-1-1 جایگاه فرایند در معماری سازمانی و طرح جامع فناوری اطلاعات

1-1-2 جایگاه مدیریت فرایند در تحقق استراتژی و برنامه ها

1-1-3 مدیریت فرایند به‌عنوان پلی برای استقرار ERP در سازمان‌ها

1-2 مزایای مستقیم مدیریت فرایند

1-2-1 بهینه‌سازی و حذف فعاليت‌هاي غيرضروري

1-2-2 چابکی کسب‌وکار

1-2-3 بهبود تصمیم‌گیری

1-2-4 افزایش سرعت کسب‌وکار و رضایت مشتریان

 

فصل دوم: گام‌های استقرار مدیریت فرایند

2-1 گام‌های استقرار مدیریت فرایند در چرخه عمر BPM

 

فصل سوم: بلوغ فرایند و جایگاه آن در چرخه مدیریت فرایند

3-1 بلوغ فرایند

3-2 جایگاه بلوغ فرایند در چرخه عمر مدیریت فرایند

3-2-1 ارتباط بلوغ با چرخه پس از فاز شناسایی و معماری فرایند

3-2-2 ارتباط بلوغ با چرخه پس از فاز نظارت و کنترل

3-2-3 ارتباط بلوغ با چرخه در فاز تحلیل و بهبود فرایند

3-2-4 ارتباط بلوغ با چرخه در فاز نظارت و کنترل

 

فصل چهارم: ضرورت ارزیابی بلوغ فرایندها در مدیریت فرایند

4-1 ایجاد نقشه راه سفارشی­ شده برای استقرار مدیریت فرایند

4-2 سایر ضرورت‌های ارزیابی بلوغ فرایندها

 

فصل پنجم: متدولوژی پیشنهادی ارزیابی بلوغ فرایند

5-1 معرفی متدلوژی عمومی ارزیابی بلوغ فرایند

5-1-1 انتخاب فرایندهای کلیدی سازمان جهت سنجش بلوغ

5-1-2 انتخاب مدل مناسب برای ارزیابی بلوغ فرایند

5-1-3 استخراج داده مرتبط با مدل بلوغ (گام2) برای فرایندهای کلیدی (گام1)

5-1-4 سنجش سطح بلوغ فرایندهای موردنظر سازمان

5-1-5 تعریف اقدامات بهبود برای افزایش سطح بلوغ فرایند

 

فصل ششم: مفاهیم و کلیات مدل‌های ارزیابی بلوغ فرایند

6-1 تعریف مدل بلوغ

6-2 انواع مدل‌های بلوغ فرایند بر مبنای ارائه راهکارهای بهبود

6-3 علت تعداد بالای مدل‌های بلوغ

6-4 مدل عمومی ارزیابی بلوغ فرایند

6-5 برخی از مدل‌های ارزیابی بلوغ فرایند

 

فصل هفتم: مدل بلوغ قابلیت (CMM)

7-1 معرفی مدل CMM

7-2 سطوح بلوغ مدل CMM

7-3 ویژگی‌های منحصربه‌فرد مدل CMM

 

فصل هشتم: مدل بلوغ قابلیت یکپارچه (CMMI)

8-1 معرفی مدل CMMI

8-2 سطوح بلوغ مدل CMMI

 

فصل نهم: مدل بلوغ فرایندهای کسب‌وکار (BPMM)

9-1 تاریخچه مدل BPMM

9-2 معرفی مدل BPMM

9-3 اصول بنیادین مدل BPMM

9-4 انواع ارزیابی توسط مدل BPMM

9-5 کارکردهای مدل بلوغ BPMM

9-6 معرفی سطوح بلوغ فرایند مدل BPMM

9-6-1 سطح بلوغ یک: ابتدایی

9-6-2 سطح بلوغ دو: مدیریت شده

9-6-3 سطح بلوغ سه: استاندارد شده

9-6-4 سطح بلوغ چهار: قابل پیش‌بینی

9-6-5 سطح بلوغ پنج: خلّاق

9-7 ساختار مدل بلوغ BPMM

9-7-1 حوزه فرایندی

9-7-2 اهداف ویژه

9-7-3 هدف نهادینه سازی

9-7-4 جدول ارتباطی اقدام به هدف

9-7-5 اقدام ویژه

9-7-6 اقدام نهادینه سازی

9-7-7 زیراقدامات

9-8 حوزه‌های فرایندی، اهداف و اقدامات سطوح بلوغ مدل BPMM

9-8-1 سطح دوم بلوغ: مدیریت شده

9-8-2 سطح سوم بلوغ: استاندارد شده

9-8-3 سطح چهارم بلوغ: قابل پیش‌بینی

9-8-4 سطح پنجم بلوغ: خلّاق

 

فصل دهم: مدل بلوغ فرایند و سازمان (PEMM)

10-1 کلیات و تاریخچه مدل PEMM

10-2 معرفی مدل PEMM و نحوه ارزیابی بلوغ توسط آن

10-2-1 ارزیابی توانمندسازهای فرایندی

10-2-2 ارزیابی قابلیت‌های سازمانی

10-2-3 چارچوب ارزیابی بلوغ PEMM

10-3جمع­بندی

 

فصل یازدهم: مدل بلوغ APQC

11-1 ابزار ارزیابی بلوغ مدیریت فرایند کسب‌وکار

11-2 ابزار ارزیابی قابلیت فرایند به کمک 7 اصل مدیریت فرایند

 

فصل دوازدهم: مدل بلوغ استاندارد ISO/IEC 15504 یا ISO/IEC 33060

12-1 کلیات

12-2 معرفی سطوح مدل

12-3 مشخصه­ های سطوح بلوغ

 

فصل سیزدهم: مدل بلوغ Gartner

13-1 معرفی

13-2 مرور کلی بر شش فاز بلوغ

13-3 مدل بلوغ مدیریت فرایندها و عوامل حیاتی موفقیت آن

13-4 معرفی تفصیلی هریک از شش فاز بلوغ فرایند

13-4-1 فاز صفر: ناکارآمدی های عملیاتی را بپذیرید

13-4-2 فاز 1: نسبت به فرایندها آگاه باشید

13-4-3 فاز 2: کنترل و مکانیزاسیون درون فرایندی را ایجاد نمایید

13-4-4 فاز 3: کنترل و مکانیزاسیون بین فرایندی را ایجاد نمایید

13-4-5 فاز 4: کنترل ارزش گذاری سازمان را ایجاد کنید

13-4-6 فاز 5: یک ساختار کسب و کاری چابک ایجاد کنید

 

فصل چهاردهم: مطالعه موردی ارزیابی بلوغ فرایند

14-1 انجمن اتومبیل­رانی ایالت کالیفرنیا (CSAA)

14-1-1 معرفی مطالعه موردی

14-1-2 محرک استفاده از مدل ارزیابی بلوغ

14-1-3 ارزیابی و نتایج آن

14-1-4 اقدامات اصلاحی برای افزایش بلوغ

14-2 پالایشگاه MOTIVA در پورت آرتور تگزاس

14-2-1 معرفی مطالعه موردی

14-2-2 محرک استفاده از مدل ارزیابی بلوغ

14-2-3 ارزیابی و نتایج آن

14-2-4 اقدامات اصلاحی برای افزایش بلوغ

14-3 شرکت MICHELIN – شرکت فرانسوی تولیدکننده تایر

14-3-1 معرفی مطالعه موردی

14-3-2 محرک استفاده از مدل ارزیابی بلوغ

14-3-3 ارزیابی و نتایج آن

14-3-4 اقدامات اصلاحی برای افزایش بلوغ

 

منابع

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .