عضویت در کانال مدیریت فرایند
ارتباط بین مدیریت محصول و مدیریت فرآیندهای کسب و کار

رابطۀ همزیستی بین مدیریت محصول و مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM)   محصولات و مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) به طور پیچیده ای به هم مرتبط هستند و یک رابطه همزیستی را شکل می دهند که باعث کارایی، نوآوری و در نهایت رضایت مشتری می شود. در حالی که یک محصول نمایانگر “چه […]

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .