عضویت در کانال مدیریت فرایند
اینفوگرافی مدیریت فرایند

اینفوگرافی را می توان روش استفاده از تصاویر برای وضوح بخشیدن به منظور خود از طرح ایده یا نظر خاصی، تعریف کرد.

از اینفوگرافی به عنوان یک ابزار کار استفاده می‌کنند. ابزاری که دو هدف عمده را پوشش می‌دهد:

  •  کمک به نمایش سریع، واضح و زیبای ایده‌های پیچیده
  • نشر اطلاعات و داده‌ها به صورت بصری و سهل‌الوصول

ما نیز با هدف فرهنگ سازی در زمینه مدیریت فرایند و سایر مباحث مرتبط، اقدام به طراحی تعدادی اینفوگرافیک کرده ایم که به مرور به تعداد آنها افزوده خواهد شد.

با انتشار اینفوگرافی ها در شبکه های مختلف اجتماعی در این فرهنگ سازی مشارکت داشته باشید.


برخی از مزایای و ارزش افزوده های BPMS

ارزش افزوده های نرم افزار BPMS


مراحل اصلی ساخت فرایند در نرم افزارهای BPMS

 ساخت فرایند در نرم افزار BPMS

برای درک بهتر از این مراحل میتوانید فیلم آموزش Bizagi را از اینجا مشاهده نمایید. 


کدام یک از فرایندها برای کاربرد در ‌BPMS یا سیستم مدیریت فرایندها مناسب ترند؟

کدام یک از فرایندها برای کاربرد در ‌BPMS یا سیستم مدیریت فرایندها مناسب ترند؟


 علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت اول


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت دوم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت سوم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت چهارم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت پنجم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت ششم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت هفتم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت هشتم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت نهم


علامت هایی که نشان میدهد به bpms نیاز داریم-قسمت دهم


چرا باید از bpm بهره برد؟-قسمت اول


چرا باید از bpm بهره برد؟-قسمت دوم


چرا باید از bpm بهره برد؟-قسمت سوم


چرا باید از bpms بهره برد؟-قسمت چهارم


چرا باید از bpms بهره برد؟-قسمت پنجم


چرا باید از bpms بهره برد؟-قسمت ششم


چرا باید از bpms بهره برد؟-قسمت هفتم


نسبت به BPM بررسی دقیق تری انجام دهید.


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت اول

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت دوم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت سوم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت چهارم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت پنجم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت ششم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت هفتم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت هشتم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت نهم

اتوماسیون اداری چیست


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت دهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت یازدهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت دوازدهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت سیزدهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت چهاردهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت پانزدهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت شانزدهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت هفدهم

معایب اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت هجدهم

نقاط ضعف اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت نوزدهم

نقاط ضعف اتوماسیون اداری


۲۰ دلیل نه گفتن به اتوماسیون اداری-قسمت بیستم

نقاط ضعف اتوماسیون اداری


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-مقدمه


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت اول


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت دوم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت سوم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت چهارم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت پنجم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت ششم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت هفتم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-ادامه قسمت هفتم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت هشتم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت نهم


۱۰گام طلایی استقرار مدیریت فرایند در سازمانها-قسمت دهم

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .