عضویت در کانال مدیریت فرایند
موقعیت شغلی
شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
کارشناس ارشد راهبری و پیاده سازی سامانه ها
شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها
دیرگدازهای آتور
تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها
حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس
تهران
کارشناس فرآیند و سیستم
توسعه صنعتی مشفق
تهران
کارشناس سیستم ها و روش ها
ایرانیان خودرو
تهران
مهندس فرایند (BPM Developer)
بهسازان ملت
تهران
کارشنناس سیستمها و روشها
شرکت هوایار
البرز
تحليل گر فرايند
ايران خودرو
تهران
متخصص پروسس میکر
مدرسه مدیریت فرایند
تهران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .