عضویت در کانال مدیریت فرایند
موقعیت شغلی
شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
کارشناس مهندسی صنایع
فرآورده بافت ایرانیان
تهران
کارشناس
گروه صنعتی انتخاب
اصفهان
کارشناس فرآیند و تعالی سازمانی
تجارت آروین آینده
تهران
برنامه نویس Process Maker
مکارم شرق ایرانیان
تهران
کارشناس تضمین کیفیت
فناپ زیرساخت
تهران
کارشناس مهندسی صنایع
شرکت توسعه بنای هوم
تهران
کارشناس استقرار پروسس میکر
بستر سازان
گلستان
تحلیلگر نرم افزار
مهندسی تذرو افزار
تهران
متخصص پروسس میکر
مدرسه مدیریت فرایند
تهران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .