عضویت در کانال مدیریت فرایند
موقعیت شغلی
شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
کارشناس اتوماسیون فرایند
شرکت توسعه دانش الکتزونیک اترک
تهران
كارشناس بهبود فرآیندها
بانك كارآفرین
تهران
کارشناس بهبود سیستم ها
چینی مقصود
خراسان رضوی
کارشناس طراحی فرآیند
گروه صنعتی انتخاب - اسنوا
اصفهان
کارشناس طراحی فرآیند
گروه صنعتی انتخاب - اسنوا
اصفهان
کارآموز حوزه مدیریت فرایند
شرکت توسعه بنای هوم
تهران
تحلیلگر فرایند های کسب و کار
شرکت توسعه بنای هوم
تهران
کارشناس طراحی فرایند
توسعه مدیریت آتیه امید ایرانیان
تهران
کارشناس روشها و تعالی سازمان
تامین و انتقال آب خلیج فارس
تهران
تحلیلگر سیستم
نورون
تهران
کارشناس پشتیبان BPMS
شرکت هنزا ناو دریا
تهران
BPMS
کامپوزیت پیشرفته
تهران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .