عضویت در کانال مدیریت فرایند
موقعیت شغلی
شرکت/موسسه/سازمان
استان
جزئیات
کارشناس نرم افزار سازمانی
شرکت کشت و صنعت اکسون
تهران
کارشناس BPMS
مارون
تهران
کاراموز تحلیل فرایند کسب وکار
شرکت فناوری بن یاخته های رویان
تهران
کارشناس توسعه سازمان
سولیکو کاله
تهران
کارشناس مدلسازی و پیاده سازی فرایند
سوره
اصفهان
کارشناس مدلسازی و بهبود فرایند
یک بانک معتبر
تهران
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .