عضویت در کانال مدیریت فرایند
آموزش پروسس میکر

طی این دوره علاوه بر آموزش Processmaker، بخش هایی از سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان با فرمت جشنواره شهید رجایی با استفاده از برنامه Processmaker توسعه داده شد.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .