عضویت در کانال مدیریت فرایند

پس از ارائه درخواست کارگروه توسعه خدمات دولت الکترونیک به تیم ما جهت مشاوره در امر انتخاب نرم افزار BPMS مناسب، پس از برگزاری جلسات که با حضور مدیر کل محترم کارگروه و شناسایی نیازمندی های این کارگروه …

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .