عضویت در کانال مدیریت فرایند
الزامات تحلیل کسب و کار

این ویدیو بخشی از دوره تحلیل کسب و کار با تدریس مهندس رمضانی می باشد که به بحث الزامات پرداخته می شود و یک مثال واقعی هم بیان می شود

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .