عضویت در کانال مدیریت فرایند
BPMS چیست؟

خودکار سازی فرآیندهای کسب و کار شما بیش از اجرای یک پلت فرم BPM است. قرار دادن فرآیند ها تحت سیستم خودکار (اتوماسیون)؛ نشان دهنده تغییر فرهنگی گسترده تر در سازمان شما است.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .