عضویت در کانال مدیریت فرایند

DMN یکی از سه استاندارد اصلی مدلسازی فرایند است که توسط OMG ارائه گردیده است. مدلسازی تصمیمات با BPMN بدون بکارگیری DMN با پیچیدگی ­هایی همراه است.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .