عضویت در کانال مدیریت فرایند

مدل تصمیم گیری DMN استانداردی است که توسط گروه مدیریت شیء منتشر شده است. این مدل یک روش استاندارد برای توصیف و مدلسازی تصمیم گیری های قابل تکرار در سازمان است.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .