عضویت در کانال مدیریت فرایند
DMN چیست

مدیریت تصمیم گیری و مدیریت تصمیم گیری کسب و کار، هم یک رویکرد و هم یک مجموعه تکنولوژیکی برای خودکارسازی و بهبود تصمیمات مربوط به کسب و کار است.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .