عضویت در کانال مدیریت فرایند
نرم افزار BPMS

طی این وبینار چهار نرم افزار BPMS شامل: Bizagi ،Bonita BPMS، Processmaker و Camunda مورد مقایسه قرار گرفته و یک نرم افزار BPMS با کیفیت دیگر در سطح کلاس جهانی به شرکت کنندگان معرفی خواهد شد.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .