عضویت در کانال مدیریت فرایند
آموزش پروسس میکر

GTBANK سیستم مدیریت فرایند PrcessMaker را در سازمان خود جاری نموده است بطوریکه ProcessMaker جایگزین محصول دیگری به منظور اجرای گردش کار و مدیریت فرایندهای سازمان شده است.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .