عضویت در کانال مدیریت فرایند
طراحی مجدد فرایندها

سوال هنگام طراحی مجددِ یک فرایند، دقیقاً میخواهیم به چه چیزی برسیم؟ چارچوبی که به پاسخِ این سوال کمک میکند چهارضلعی شیطانی است.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .