عضویت در کانال مدیریت فرایند
روش FOCUS PDCA

چرخه PDCA توسط والتر شوارت ابداع شده و دکتر دمینگ آن را تکمیل نمود. در سال ۱۹۸۹، انجمن بیمارستان‌های آمریکا با افزودن مراحل FOCUS به آن، روش FOCUS PDCA را به وجود آورد.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .