۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)

بسیاری از پروژه های فرایندی از جمله مدیریت فرایند، بهبود فرایند، مهندسی مجدد، مدلسازی فرایند، استقرار BPMS و… در کشور ما با شکست مواجه میشوند. تجربه نشان داده است از طریق برگزاری دوره های آموزشی ریسک شکست در این پروژه ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت


سرفصل­های آموزشی دوره مدیریت فرایندها:

 • تعریف فرایند از دیدگاه­های مختلف
 • فرایندگرایی و وظیفه گرایی
 • سازمان فرایند گرا و وظیفه گرا و نحوه حرکت از سازمان وظیفه گرا به فرایندگرا
 • مدیریت فرایندها (BPM)  و ضروت آن  چیست؟
 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
 • تعریف و تشریح مقدماتی چارچوب پیکره عمومی دانش مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • چرخه عمر مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • مدل زنجیره ارزش پورتر
 • مدل های مرجع فرآیندی (معرفی چند مرجع و بررسی APQC)
 • روش های تجزیه و تحلیل و بهبود فرآیندها
 • مقایسه BPM و دیگر رویکردهای مدیریت و بهبود فرآیندها : BPR, TQM, ISO, SixSigma

سرفصل های آموزشی مدلسازی فرایند شامل:

 • انواع روشهای مدلسازی فرآیند
 • ابزارها و تکنیک‌های مدل سازی و شبیه‌سازی فرآیند
 • انواع شناسنامه ی فرآیندها
 • شناسایی فرآیندها با IDEF0
 • BPMN2
 • BPMN2 ،کاربرد ها و مقایسه آن با سایر روشهای مدلسازی فرآیند ( IDEF0, IDEF3, Activity, EPC)
 • مفاهیم  BPMN2 : مفاهیم نمادها و کاربرد هر کدام از آنها
 • معرفی انواع ابزار های مدلسازی فرایند شامل: Visual Paradigm، System Architect، Enterprise Architect و…

سرفصل های آموزشی در حوزه سیستم مدیریت فرایند (BPMS)

 • آشنایی با BPMS ها (سیستم های نرم افزاری مدیریت فرآیندهای کسب و کار)
 • جایگاه BPMS در چرخهBPM
 • وضعیت سازمان های بدونBPMS
 • ارزش افزوده ها و مزایای نرم افزار BPMS
 • وجه تمایز نرم افزار BPMS با سیستم های گردش کار از قبیل شیرپوینت
 • تجربیات موفق پیاده سازی نرم افزار BPMS در ایران و جهان
 • نرم افزار BPMS در مقابل ERP 
 • آموزش ۲ سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS) مطرح در سطح دنیا
 • ساخت یک نمونه فرایند ابتدایی در یک سیستمBPMS

طی این کارگاه شرکت کنندگان در قالب گروه های دو نفری به مدل سازی فرآیندهای انتخابی از مجموعه ها و سازمان های خود می پردازند و مشکلات مدلسازی آنها توسط مدرس برطرف می شود.


اهمیت این دوره آموزشی به حدی است که سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور طی بخش نامه دوره های آموزشی کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات به برگزاری دوره های آموزشی مدیریت فرایندهای سازمانی (BPM) اشاره مستقیم داشته است.

فهرست دوره های اموزشی کارکنان دولت-۲

و

فهرست دوره های اموزشی کارکنان دولت-۳


در مورد اهمیت مدیریت فرایند مشاهده سه فیلم زیر توصیه میگردد:

چرا مدیریت فرایند مهم است؟

چرا باید مدیریت فرایند را یاد بگیریم؟ 

بازار کار مدیریت فرایند

 

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .