عضویت در کانال مدیریت فرایند
استانداردهای مدلسازی

استانداردهای مدلسازی-شماره۱

Business process modal and notation-BPMN

version 2.0.2

دانلود فرمت PDF


استانداردهای مدلسازی-شماره۲

Business process modal and notation-BPMN

version 2.0

دانلود فرمت PDF


استانداردهای مدلسازی-شماره۳

BPMN 2.0 by example

version 1.0

دانلود فرمت PDF


استانداردهای مدلسازی-شماره۴

case management model and notation

version 1.1

دانلود فرمت PDF


استانداردهای مدلسازی-شماره۵

Decision model and notation-DMN

version 1.1

دانلود فرمت PDF


استانداردهای مدلسازی-شماره۶

OMG Unified Modeling Language-OMG UML

version 2.5

دانلود فرمت PDF

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .