عضویت در کانال مدیریت فرایند
معرفی انواع نمودارها در نرم افزار System Architect در دید مدلسازی فرایند

در این مقاله سعی داریم به معرفی انواع نمودارها در نرم افزار System Architect بپردازیم.

در بین انواع مدل‌هایی که در سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، مدلسازی حرفه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برای مدلسازی فرآیندهای حرفه سازمان، نرم‌افزار SA انواع مختلفی از مدل‌ها را فراهم می‌آورد. در حال حاضر، جدیدترین روش مدلسازی فرآیندهای حرفه استفاده از نمادگذاری BPMN است که SA توانایی مدلسازی آن را در محیط خود فراهم آورده است.

 

نمودار فرآیند BPMN: نماد مدلسازی فرآیندهای حرفه (BPMN) استانداردی است که توسط BPMI.org فراهم شده است. هدف اصلی این استاندارد فراهم نمودن مدل‌هایی است که براحتی توسط تمام کاربران حرفه درک شود. هدف دیگری که این استاندارد دنبال می‌کند استفاده از زبان‌های حامی XML مانند BPEL4WS و BPML در مدلسازی است. عناصر این مدل بسیار ساده هستند وتوانایی مدلسازی و نمایش عملکرد حرفه را بطور کامل دارند. نرم‌افزار SA این قابلیت را دارد که فرآیندهای موجود در این نمودار را به عناصر دیگر نظیر مکان، کاربرد، داده، وظایف و غیره نگاشت نماید. شکل زیر نمونه‌ای از نمودار BPMN را نشان می‌دهد.

 

bpmn

نمودار BPMN


نمودار Process Chart و Process Map:

یکی از روش‌های متداول و شناخته شده مدلسازی حرفه استفاده از Process chart است. نمودار Process Chart به همراه نمودارهای Process Map، Process Thread،Process Hierarchy ، Function Hierarch و Relationship Map مجموعه کاملی از نمودارهای فرآیندی را فراهم می‌آورند. نمودار Process Chart از عناصر رویداد، فرآیند و نتیجه تشکیل شده است و به خاطر همین سادگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

process

نمودار Process Chart

process1                                                                         نمودار تجزیه فرآیند (Process Decomposition)

هر Process Thread مجموعه‌ای از فعالیت‌ها است که سازمان انجام می‌دهد تا به یک رویداد مشخص پاسخ دهد. در هر Process Thread مجموعه‌ای از فرآیندهای حرفه ابتدایی وجود دارند. از طرفی، هر Process Thread توسط یک یا چند نمودار Process Chart نشان داده می‌شود. در واقع، Process Chart را می‌توان نشان‌دهنده زنجیره ارزش فرآیند نامید. نمودار تجزیه فرآیندی (Process Decomposition) سلسله مراتبی از Process Thread ها و فرآیندهای حرفه ابتدایی متعلق به آنها را نشان می‌دهد. ارتباط بین تعاریف مختلفی که در نمودارها وجود دارد، توسط Process Map نمایش داده می‌شود.

function

 نمودار تجزیه وظایف (Function Decomposition)


نمودارهای جریان فرآیند IDEF3:

متدولوژی IDEF یکی از شناخته‌شده‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌های مدلسازی فرآیند است که در حال حاضر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمودار IDEF3 نشان می‌دهد که سیستم چه کاری را انجام می‌دهد. نرم‌افزار SA علاوه بر IDEF3 قادر است تا نمودار IDEF0 را نیز نمایش دهد. این نمودار برای نمایش وظایف سیستم یا حرفه و اطلاعات و موضوعاتی که با آن وظایف ارتباط دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

idef

نمودارهای جریان فرآیند IDEF3

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .