عضویت در کانال مدیریت فرایند
تفاوت مدیریت فرایند و مهندسی مجدد فرایندها
تفاوت مدیریت فرایند و مهندسی مجدد فرایندها

تفاوت مدیریت فرایند و مهندسی مجدد فرایندها

در قالب جدول زیر مدیریت فرایندهای کسب و کار و مهندسی مجدد فرایندها از ابعاد و مناظر گوناگون مورد مقایسه قرار گرفته است.

همانطور که در جدول پایین نیز قابل ادراک است رویکرد مهندسی مجدد یا باز طراحی فرایندها رویکردی ریشه ای است که با تغییرات زیادی در سطح سازمان یا شرکت همراه خواهد بود و همین تغییرات اساسی جز یکی از بزرگترین ریسک های اینگونه پروژه ها محسوب میشوند. در حالیکه رویکرد مدیریت فرایندهای کسب و کار یا به عبارت دیگر BPM بر اعمال تغییرات تدریجی استوار است که ریسک ناشی از اعمال تغییرات در سازمان در اینگونه فرایندها تا حدود زیادی کاهش یافته است.

مقایسه مدیریت فرآیند کسب و کار و مهندسی مجدد فرایند ها (آلاگسه،  ۲۰۰۹)

جنبه

مهندسی مجدد فرایندها

مدیریت فرایند کسب و کار

سطح تغییر

ریشه ای، تغییر یک قدمی

تکاملی و پیوسته

زمان لازم برای پیاده­سازی

طولانی

کوتاه و اعمال کنترل ملایم

نقطه شروع

صفحات کشیدن فرآیند

فرآیندهای جاری و سطوح خودکار

پیاده­سازی

مستلزم تلاش بسیار در برابر تغییر

افزاینده

توسعه

یک فرآیند مهم در یک زمان

انعطاف پذیر

متدولوژی

طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار

فرآیند و مدل های تصمیم

تکنولوژی توانمندسازی

فناوری اطلاعات اصلی

تکنولوژی فرایند اصلی

افراد درگیر

متخصصان فرآیند و کسب و کار

متخصصان فرآیند و افراد مربوطه

ریسک

بالا

پایین

خروجی

موثر

بهبود فزاینده

مسائل فرهنگی اهمیت بالایی دارد

اهمیت چندانی ندارد

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .