عضویت در کانال مدیریت فرایند
عوامل موفقیت در مدیریت فرآیندها
عوامل موفقيت در مديريت فرآيندها

عوامل موفقیت در مدیریت فرآیندها

در تحقیقی که توسط واسانا، علی بابایی و اقدسی پیرامون شناسایی عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار صورت گرفته چارچوب عوامل موفقیت مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه شده است. در این مقاله سعی بر آن شده است تا علاوه بر عوامل موفقیت، برای هر عامل عوامل فرعی نیز شناسایی شود و راه های مرتبط برای رسیدن به موفقیت بیان شود. شکل زیر عوامل را به همراه عوامل فرعی آنها نشان می­دهد.

عوامل موفقیت در مدیریت فرآیندها

چارچوب فاکتورهای موفقیت مدیریت فرآیندهای کسب و کار

همان طور که در شکل بالا نیز مشخص است هر یک از عوامل شامل زیر عواملی نیز می شوند.

فرهنگ: رعایت آیین و آداب در فرآیندها و برنامه ریزی کسب و کار – پذیرش و آمادگی برای تغییر – واگذاری اختیارات

ارتباطات: ایجاد کانال های ارتباطاتی موثر- برقراری ارتباط با تمامی ذینفعان- ایجاد اعتماد بالا در بین کارکنان

فناوری اطلاعات: درک درست از فناوری اطلاعات – استفاده مناسب از قابلیت های فناوری اطلاعات -استفاده از ابزارها و زیرساخت مناسب فناوری اطلاعات

رهبری:  دید تغییر – بیان واضح تعهد مدیریت – ثبات مدیریت در طول اجرای پروژه

متدولوژی: استفاده از متدولوژی مناسب – استفاده از ابزارها و تکنیک های مناسب در اجراء

افراد: توانمند سازی کارکنان – فراهم کردن شرایط برای کار تیمی – آموزش مناسب

اندازه گیری عملکرد: طراحی اندازه گیری های مناسب برای فرایندها – سیستم های پاداش

مدیریت پروژه: برنامه­ریزی و زمان­بندی دقیق – استقرار تیم مناسب – نظارت و کنترل دقیق پروژه

همراستایی استراتژیک: کشف فرصت های فرایند – همسویی مدیریت فرآیند کسب و کار با استراتژی  سازمان


به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .