عضویت در کانال مدیریت فرایند
۲۵ شاخص تحلیل فرایند
تحلیل فرایند

۲۵ شاخص تحلیل فرایند

پس از مدلسازی و اجرای فرایندها در سازمان توجه به شاخص های زیر میتواند فرایندهای سازمان خود را تحلیل کنید.

 1. مشکلات خروجی‌‌های فعالیت‌ها/فرایندها و عوامل ایجادکننده‌ی آن
 2. فقدان/کمبود/عدم دسترسی به مستندات مورد نیاز انجام فرایند (Business Rules) (اعم از مستندات قانونی، حقوقی، دستورالعمل‌ها و …)
 3. وجود تداخل در درون فرایند
 4. وجود پاس‌کاری‌ها ـHand offs- در فرایند
 5. تولید تکراری اطلاعات مورد نیاز فرایند در درون فرایند یا توسط دو یا چند فرایند در سازمان
 6. عدم دسترسی به‌موقع به اطلاعات مورد نیاز اجرای فرایند
 7. میزان تطابق نحوه انجام کار و گردش کار فرآیند با اهداف تعیین‌شده برای فرآیند
 8. وجود امکان تغییر فرآیند برای پوشش بهتر اهداف فرآیند
 9. بهره‌برداری مناسب از امکانات موجود برای دسترسی به اهداف
 10. وجود امکان انجام حداقل دو فعالیت‌ یک فرایند به‌صورت موازی
 11. وجود چرخه‌های غیرضروری در روند انجام کار
 12. وجود امکان کاستن از پیچیدگی‌های فرآیند
 13. وجود گلوگاه در فرآیند که باعث افزایش زمان انجام بخشی یا کل فرآیند می‌شود
 14. تغییر در نحوه‌ی انجام فعالیت‌ها که می‌تواند به حذف بخشی از یا کل فرآیند منجر شود
 15. وجود امکان حذف برخی از مراحل فرآیند بدون این‌که در خروجی کار خللی ایجاد شود
 16. وجود امکان کسب اطلاعات و نتایج حاصل از این فرآیند از سایر منابع
 17. وجود امکان بهبود در فرایند با ایجاد تغییر در توالی انجام کارها
 18. وجود امکان یا ضرورت افزودن مرحله جدیدی به فرآیند برای ایجاد ارزش بیش‌تر برای مشتری
 19. وجود امکان استفاده از تکنولوژی برای افزایش سرعت انجام کار و ایجاد ارزش بیش‌تر
 20. وجود امکان استفاده تکنولوژی برای رفع شکاف‌های اطلاعاتی میان بخش‌های مختلف سازمان
 21. وجود امکان تفویض برخی از مراحل انجام فرایند برای ایجاد سهولت جریان کار و کاهش پیچیدگی‌ها
 22. وجود امکان استانداردسازی تمام یا بخشی از مراحل انجام فرایند
 23. وجود نقاط بازرسی‌، رسیدگی و تأیید بیش از حد لازم در فرایند و امکان کاهش آن‌ها
 24. وجود زمینه رفع مشکلات فرایند با بهبود تعامل میان بخش‌های مختلف سازمان
 25. وجود امکان تفویض اختیار انجام برخی از بخش‌های فرایند به مشتری

نکته مهم: مکانیزه کردن فرایندها برخی از مهم ترین موارد و مشکلات بالقوه اشاره شده در بالا را حل میکند.


امکان دارد مطالعه این مطالب نیز برای شما جالب باشد:

نحوه شناسایی و بهینه‌سازی فرایندهای کلیدی

لزوم بکارگیری شناسنامه فرایند در پروژه ها

اثر بخشی فرایندها

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .